Citydent Garanti Programı

Citydent Garanti Programı

Garantili Diş Tedavisi

Garantili diş tedavisi, işbu garanti kapsamı aşağıda belirtilen durumlar için protezin, malzeme, üretim ve uygulama hatalarını kapsamaktadır. Hastanın ağız hijyen sorunları, genetik yapısı ve genel sağlık durumuna bağlı olarak meydana gelebilecek diş eti çekilmesi, diş sıkma rahatsızlığı, dişlerdeki yer değiştirmeler ve protezin sıra dışı kullanımı garanti kapsamında değildir. Bununla beraber kurumumuz bu tarz durumların bir bölümde hastalarımızı mağdur etmemek için aşağı belirtilen kapsamda sınırlı bir garanti programı oluşturmuştur.

Protezler - Metal / Zirkon/seramik Altyapılı Kaplamalar

Protezin Dış Nedenler (kaza, darbe, uygunsuz kullanım) 

Harici Kırılması (5 yıl garanti)

• Protez takıldıktan sonraki ilk 5 yıl tamir ve gerekli durumlarda ücretsiz yeniden yapım garantisi

• Diş sıkma rahatsızlığı olan hastalarda 1.a maddesi garanti kapsamı dışındadır.

• Garanti kapsamı dışındaki genel durumlar ilgili bölümde belirtilmiştir (Madde 2 de belirtilen hususlar)

Protezin üzerindeki porselenin atması/kırılması (5 yıl garanti) 

• Protez çıkartılabiliyorsa tamiri, çıkartılamıyorsa ücretsiz yeniden yapımı 5 yıl garanti kapsamındadır.

• Diş sıkma rahatsızlığı olan hastalarda 1.b maddesi garanti kapsamı dışındadır.

• Garanti kapsamı dışındaki genel durumlar ilgili bölümde belirtilmiştir. (Madde 2 de belirtilen hususlar)

Protezin estetik görünümü ve rengi ile ilgili sorunlar 

• Protezin yeniden yapımı ya da diş formlarında değişiklik yapılması garantisi sadece dişlerin geçici olarak yapıştırıldığı aşamada geçerlidir. Kalıcı dişler kalıcı yapıştırıcı ile yapıştırıldıktan sonraki talepler garantili diş tedavisi kapsamında değildir.

• Estetik beklentiler ile ilk 3 ay içeresinde olacak yeniden yapım taleplerinde güncel protez yapım tedavi ücretinin 60%ı ödenerek protez yeniden yapılabilir.

• İlk üç ay sonrası estetik beklentiler nedeniyle protezin yeniden yapımı ya da üzerindeki değişiklikleri garanti kapsamında değildir.

Protez altına besin artıklarının kaçması (6 ay garanti)

• Protezin yapımından sonraki ilk 6 ay protezin gövde altının doldurulması ve protezin yeniden yapımı gerekiyorsa protezin ücretsiz yapımı garanti kapsamındadır.

• Protez yapımından sonraki 7inci ay ile 5inci yıl arası protez altının doldurulması güncel tedavi fiyatının 60%ı ödenerek yapılabilecektir. Hasta talebi doğrultusunda protezin yeniden yapımı güncel tedavi fiyatının 60%ı ödenerek yapılabilecektir.

Protez bölgesinde Kendiliğinden Ya Da Baskı İle Ağrı Oluşması:

(6 ay garanti) 

• Protezin yapımından sonraki ilk 6 ay içerisinde protez sökülerek ilgili dişin tedavisi (diş tedavi fiyatlarına eklenecektir) yapılarak protez tekrar takılacaktır. Protez sökülemiyorsa, protez ücretsiz olarak yenilenecektir.

• Protez yapımından sonraki 7inci ay ile 5inci yıl arası protez sökülerek ilgili dişin tedavisi (diş tedavi ücreti eklenecektir) yapılarak protez tekrar takılacaktır ve ücretsiz tamiri yapılacaktır. Protez sökülemediği için yenilenmesi gerekiyorsa, hastanın talebi doğrultusunda yeni protez, güncel protez tedavi fiyatının 60%ı üzerinden yeniden yapılabilecektir.

Protez bölgesinde soğuk-sıcak hassasiyeti (6 ay garanti) 

• Protez sökülerek ilgili dişin tedavisi yapılarak protez tekrar takılacaktır, protez sökülemiyorsa protez ücretsiz yenilenecektir.

• Protez haricinde gerekli olabilecek diş tedavi ücreti, hasta garanti programı dışındadır.

Protezin yüksek gelmesi (6 ay)

• İlk altı ay protezin tamiri garanti kapsamındadır.

Protezin alçak gelmesi (6 ay)

• İlk altı ay tamir ve gerekli durumlarda yeniden yapımı garanti kapsamındadır.  Alçak gelmesi kriteri: hasta artikilasyon kağıdını ısırdığında her dişte temas noktasının tespit edilememesidir.

Belirli gıdaları protez  yapılan dişlerle çiğneyememe, öğütememe (6 ay)

• İlk altı ay içinde hasta artikilasyon kağıdının ısırdığında temas noktaları oluşmuyorsa protezin tamiri ve gerekli durumlarda yeniden yapımı garanti kapsamındadır.

Garantili Diş Tedavisi Kapsamı Dışındaki Konular

• Düşme, trafik, vb. kazalar sonucunda ağız ve dişlerde oluşacak tahribat durumunda

• Proteze sıra dışı kuvvetler uygulanması. Örnek: Antep fıstığı kabuğu kırılması, gazoz kapağı açılması, tel ısırılması, vb.

• Protezlere etki edebilecek sorunların yapılan tedavi kapsamı dışında farklı bir rahatsızlık ya da farklı bir tedaviden kaynaklanması durumunda

• Parçalı protezler arasında ya da protez ile doğal diş arasında, genelde diş eti hastalıklarından ötürü doğal dişlerde meydana gelebilecek hareketlenmeler sonucu oluşabilecek aralanmalar

• Diş eti hastalıkları sonucu protez içerisindeki dişlerin bulunduğu bölgede oluşabilecek kemik kaybı gibi sorunlar nedeniyle protezde ve dişlerde problem yaşanması

• Diş eti çekilmesi sonucu protezin bitim sınırı ile diş eti arasında aralık oluşması sonucu yaşanabilecek dişlerin sağlığına ve estetiğe yönelik problemler

• Ağız hijyenine dikkat edilmemesi nedeniyle oluşabilecek diş eti ve diş sağlığı sorunlarından kaynaklı problemler

• Hangi nedenle olursa olsun Citydent’i bilgilendirmeden başka bir klinikte protezlere müdahale edilmemelidir. (Herhangi bir nedenle yapışkanının atması sonucu protez çıktığı takdirde farklı bir yerde protezin yapıştırılması garantili diş tedavisi işlemini bozmaz.)

Yurtdışında ikamet eden hastaların tedavi sonrası ilk 6 ay garanti programı kapsamındak, sorunlar nedeniyle Citydent’e yeniden tedavi amaçlı gelmeleri durumunda uçak ve konaklama masraflarının 250€’luk bölümü bir defaya mahsus olmak üzere Citydent tarafından karşılanır. Bu ödeme 2000€ üzeri tedaviler için geçerlidir. Ödemenin yapılabilmesi için hekim muayenesi ve sorunun garanti kapsamında olduğunun tespiti gereklidir.

Diş Dolgusu: 5 Yıl Garanti

 

Garanti Programı Kapsamında:

Dolgunun ücretsiz olarak tamiri, gerekli durumlarda yenilenmesi yapılacaktır.

 

Uyulması Gerekenler:

• Yılda en az bir kez Citydent’e kontrol muayenesine gelinmesi, Yurtdışında ya da başka şehirde yaşayan ve Citydent’i ziyaret edemeyen hastalarımız yıllık kontrollerini yaşadıkları şehirlerde kontrollerini belgeleyecek şekilde yaptırabilir

• Diş sıkma sorunu olan ve gece plağı önerilmiş hastalarımızın plaklarını düzenli ve önerilen bir şekilde kullanmamaları durumunda

• Dişlerle, fındık, fıstık kabuğu kırmak, şişe kapağı açmaya çalışmak, çeşitli metalleri eğip bükmeye çalışmamak

 

Kapsam Dışı Durumlar:

• Ağız hijyenine dikkat edilmemesi sonucu dişin farklı bölgelerinde oluşan yeni çürükler

• Düşme, trafik, vb. kazalar sonucunda dişlerde oluşacak tahribat durumunda