Gülüş Tasarımı

Kaplamalar kendi dental laboratuvarımızda tasarlanıp ve üretilir. Bu sayede dişlerinizin tasarımından kullanılan malzemenin kalitesine kadar her detayın kontrol altında olduğundan emin olabilir, tüm sürece birebir şahit olun.

Şeffaf süreç yönetimi sayesinde ölçü alımından dişlerin tasarlanması ve üretilmesine kadar her aşamada en güncel teknolojinin kullanıldığından emin olun.

Takip edilen, açık, detaylı ve yazılı olarak paylaşılan garanti programımız ile yıllar boyunca kendinizi güvende hissedin.

Tüm alanlardaki deneyimli ve uzman ekibimize ulaşıp tüm sorularınıza doğru, açık, anlaşılır, gerçekçi ve hızlı cevaplar alın.

FIYAT VE BILGI DANIŞMA: FORM, EPOSTA, TELEFON

Fiyat ve Bilgi Danışma
GÜLÜŞ TASARIMI

Kişinin gülüş anındaki genel yüz şekli, dudak, yanak, dişler ve diş etlerinin birbirleri ile olan ilişki ve oranlarında ideal görünümü yakalamaya yönelik kişiye özel yaptığımız bir kayıt ve tasarımdır. Bu tasarımda amacımız; estetik görüntüyü bozan durumu tespit edip, kişinin beklentileri doğrultusunda çeşitli estetik diş hekimliği uygulamaları ile istediğimiz güzel ve estetik bir gülüşü oluşturmaktır.

Güzel/estetik bir gülüş için öncelikle yüz biçiminizle, dudak yapınız ve şeklinizle uyumlu diş etlerine ve dişlere sahip olmanız gerekir. İşte gülüş dizaynı, size kişisel özellikleriniz ve isteklerinizle doğallık ve fonksiyonu birleştirerek yüzününüze en uygun ideal gülümsemeyi oluşturmak için vardır.

Kaç tür gülüş ifadesi vardir

Genel olarak gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır. Bu temel kategoriler de kendi içlerinde değişik varyasyonlara sahiptir.

Çekici Gülüş

Bu kategoride ön dişler yan dişlere göre farkedilebilir derecede uzundurlar. Aslında genç bireylerde durum zaten böyledir, ön keserler ilk süren dişler olduğundan zamanla yıpranırlar ve boyları kısalır. Bu da beraberinde yaşlı bir görünüm getirir. Çekici bir gülümsemeye sahip olabilmeniz için ön dişler diğerlerine oranla daha uzun olmalıdır. Ön dişlerin bu şekilde dizaynı size genç, dinamik ve çekici bir gülümseme kazandıracaktır. Bu kategori genç yaştaki bireyler için uygundur.

Entellektüel Gülüş

Dişler yatay düz bir çizgi üzerine sıralanmışlardır. Entellektüel gülümseme yüze olgun ve bilgili bir ifade verir. Bu gülümseme yüzün alt kısını daha çok vurgular. Genç yaşlarda dişler ilk sürdüğünde uzunlukları birbirinden farklıdır. Orta yaşlarda ise dişler eşit boylardadır. Estetik diş hekimliği sayesinde bu dezavantajlı durumu avantaj haline getirebilir ve olgun, bilgili ve entellektüel bir gülüş tasarımı yapabiliriz.

Sportif Gülümseme

Entellektüel ve Çekici gülüş arasındadır. Orta kesici dişler yan kesicilerden çok az miktarda uzundur. Sportif gülümseme tasarımı, yüzünüze sıradışı, içten ve sıcak bir ifade kazandırır, Bu gülümseme entellektüel gülümseme kadar ciddi ifadeli değil, çekici gülüş dizaynı kadar da çocuksu ve genç değildir.

Yatay Hizalama
İdeal bir gülümsemede genellikle göz bebekleri ile dişlerin ortasından geçen çizgi paralel olarak takip edilebilir.

Simetri
Özellikle ön dişlerdeki form ve boyut uyumsuzlukları kolaylıkla farkedildiği için simetri kritik önemdedir. Bu bakımdan simetrinin mümkün olan en üst seviyede gözetilmesi gülüşe fazladan bir çekicilik kacaktır.

Gülüş Hattı
Ön dişlerin uçlarını birleştirecek şekilde çizilecek eğri ile alt dudak eğrisi aynı olmalıdır. Bu hayali çizgilerdeki uyum ne kadar fazlaysa hasta o kadar genç ve çekici bir gülümsemeye sahip olacaktır.

Diş eti Hattı
Gülümsediğinizde görünen dişeti dokusu üst dudak hattına mümkün olduğunca paralel olmalıdır.

Dairesel hat
Üst dişlerin kesici uçları, gülümseme sırasında önden arkaya doğru dairesel bir hatta sıralanmalıdır. Diş hekimliğinde "spee eğrisi" olarak bilinen bu hattın gülüş estteiğine katkısı bilinmektedir.

Gülüş Genişliği
Arkadaki dişlerin de belli oranlarda görünmesi önemlidir. Bu görünüm verilmezse ağız köşelerindeki karanlık alanlar oluşacak ve gülüş estetiği bozulacaktır.

Embraşurlar
Embraşurlar, dişlerin kesici uçları arasındaki doğal ve üçgenimsi girintilerdir. Estetik ve ideal bir gülümsemedeki embraşurlar ön dişlerden arka dişlere doğru genişler.

Altın Oran
Görünür bölgedeki üst kesici dişler yüzün oran olarak 1/16’sına denk gelmelidir, denir. Estetik bir gülümseme için dişlerde de bu kurala takip edilir. Örneğin ön kesiciler ya da köpek dişleri ile yan kesici dişlerin arasındaki oran da yanı şekilde altın orana uygun tasarlanmalıdır.

Diş rengi ve şeffaflık
Hiçbir doğal diş tek bir renk ya da bir rengin tek bir tonundan oluşmaz yani dişler saf beyaz renkte de değildir. Dişlerin doğal yapısında dentin ve mine katmanlarının renkleri de birbirinden farklıdır. Bu farklılık dişin kesici ucu ile diş etine birleşen kısmı arasında da gözlenir. Dişin gözümüze ulaşan rengini oluşturan önemli faktörlerden biri ışık yansıması ve emilimidir: dişin diş etine yakın kısmındaki ışık geçirgenliği ile kesici uca yakın kısmındaki ışık geçirgenliği farklıdır. Yani dişin rengi, tonu ve şeffaflığı dişin bölümlerine göre de değişir.

Doğal bir dişteki renk ve ışık geçirgenliği farklılıklarının bu kadar karmaşık olması, estetik diş hekimliğinde bu konuya çok titiz bir şekilde yaklaşılması gerektiğini gösterir. Özellikle altyapısız seramikten estetik kaplama yapıldığında estetik ve doğal diş rengini tutturabilmek gerekir.

 

1-Cinsiyet
2-Yüz şekli, yüz ifadesi, yüz hatları
3-Yaş
4-Ağız, yanak, dudak hattı ve şekli
5-Gülme sırasında dudak ve yanak kaslarının dudak bölgesine verdiği şekil ve gülme simetrisi
6-Diş etleri
7-Dişler

Cinsiyet
Yüz anatomisi adın ve erkeklerde farklılıklar gösterir. Genel olarak erkeklerde yüz hatları ve yüz şekli daha köşeli, sert ve belirgindir.
Alın, burun, çene ucu orantısı kadın ve erkekte aynı değildir.
Kadınlar yüz hatları ve hatlar arasındaki geçişler daha yumuşak, burun ve kaş kemerleri daha siliktir.
Kadın ve erkeklerin yüz hatlarındaki bu gibi farklılıklardan dişler için de söz edebiliriz:

Kadınlarda
-Dişler genel olarak erkeklere göre daha yumuşak hatlara sahiptir ve köşeleri daha yuvarlak döner,

-Gülüş esnasında dudaklar yukarı yönde daha çok kavis yapar

-Komşu dişlerin kesici köşeleri arasında belirgin aralıklar mevcuttur.

-Üst çenede ortadaki iki diş yandaki dişler ve köpek dişlerinden gözle görülür şekilde uzundur

Erkeklerde

-Gülüş esnasında dudak kavisinin daha düz olduğu gözlenir.

-Dişler daha köşeli, diş hatları da daha keskindir.

-Dişler daha düz bir hat izler.

-Köpek dişleri orta kesici dişlerden daha uzundur ya da onlarla aynı uzunluktadır

Erkek ve kadınların diş yapılarındaki bu farklılıklar yalnızca basit bir genellemedir. Bu her erkek ve kadın için kesinlikle geçerli olmak zorunda.

2: Yüz şekli, ifadesi ve hatları;


Yüz şekliniz ve diş formlarınız aslında benzerdir.
Genellikle uzun yüzlü kişilerde dişlerin uzun, kare veya yuvarlak yüzlü kişilerde ise yine kare veya yuvarlağa yakın dişler gözlenir.

Geleneksel diş hekimliğinde bu benzerliklere sıkı şekilde bağlı kalınırdı. Ancak estetik, geleneksel kriterlerin fazlasıyla esnekleştiği bir alandır. Çağdaş estetik diş hekimliğinde bir şeyler değiştirilmek istendiğinde bu kuralı değiştirmek hatta tersine çevirmek ve farklı ifadeler elde edecek şekilde illüzyonlar yaratmak mümkün ve yaygındır.

Örneğin uzun yüzlü birine köşeli formda ve uzun dişler yapılırsa yüz artık olduğundan da uzun görünecektir. Oysa oval veya daha geniş formlar, yüzdeki abartılı ve artık hoş olmayan uzunluğu kamufle edecektir. Ya da aynı şekilde yuvarlak yüzlü bir kişiye daha ince uzun formda dişler yaparak yüzünün daha ince görünmesi sağlamak mümkündür.

3-yaş;
Anti-aging uygulamalarına her yıl milyar dolarlar harcanıyor. Yaşlanmayla beraber vücutta ve özellikle de yüzde oluşan deformasyonları tersine çevirip daha genç bir görünüm kazanmak ve yaşlılık belirtilerini kamufle etmek için büyük çaba veriliyor. Kadın/erkek fark etmeksizin hepimiz genç ve güzel görünmeyi sürdürmek istiyoruz gibi görünüyor.

Yaşlanmanın estetik diş hekimliğini ilgilendiren boyutu:
dudak ve yanak bölgesinde olşan derin çizgiler;
dudak etrafında büzülme, sarkma, yumuşak doku kayıpları;
diş eti renginin koyulaşması, özellikle de çekilmesi,
diş etinde papillerde gözlenen düzleşme ve dişeti çekilmesine bağlı olarak dişlerin aralıklı gibi görünmesi;
dişlerin aralarının ağız içinde karanlık alan yaratması, böylece ağız içinde oluşan siyah görünüm;
dişlerde ve çene kemiğinde meydana gelen sert doku erimeleri, aşınma, çatlama, düzleşme ve dişlerin renginin gittikçe koyulaşması;

Yaşlandıkça yüzümüzdeki tüm yumuşak dokular doğal olarak gevşer ve üst dudağımız sarkar. Dikey boyut düştüğünden çene -burun ucu birbirine çok fazla yaklaşır. Konuşurken ve gülerken üst dişlerin daha az alt dişlerin daha çok görünmesi daha yaşlı bir ifadeye neden olur.

Estetik diş hekimliğinde yaşlanmayla beliren bu değişimler ve estetik olmayan görünümleri ortadan kaldırmak artık rutin uygulanan tedavilerdendir. Estetik diş hekimliğinde son yıllarda atılan önemli adımlar iyi bir tedavi planıyla yaşlılığın getirdiği dezenformasyonların, kayıpların bütünsel yaklaşımlarla en aza indirilmesini sağladı.

Birçok kişi çok yanlış bir inanışla yaşlanınca sadece hareketli takma dişler yaptırabileceklerini zannediyor. Oysa dikey boyutun yükseltilmesi, diş beyazlatma, diş eti estetiği, estetik dolgu tedevileri, lamine veneerler ve tabi ki dental implant gibi tedavilerle 20 yıl önceki gülüşünüze kavuşmanız hiç de hayal değil.

Gülüşümüzün en önemli gençlik kriterlerinden biri olduğunu unutmayalım.

4- Ağız, yanak, dudak hattı ve şekli;
Bir hastaya yeniden gülüş tasarlanırken ağız-yanak-dudak şekli ve hattı çok önem teşkil eder. Kişi güldüğünde ağız ve dudağın büründüğü şekil, dudağın kavisi tasarımı belirlemelidir.
Dudakların beklenenden ince olması veya kalın olması, gülerken dudak şeklinin çok ya da az değişiyor olması, gülüş esnasında ağzın ve dudakların kavisi ile birlikte kasların yüzün alt kısmına verdiği şekill ile hangi hatların belirgin hale geldiği, yanakların nerye kadar gerildiği ve oluşan çizgilerden istenmeyen çizgi olup olmadığı estetik diş hekimliğinde gülüş tasarımı aşamasında profesyonelin dikkate alınması gereken kriterlerdir.

5- Gülümseme sırasında dudak ve yanak kaslarının yüzün alt bölgesine verdiği şekil ve gülüşün simetrisi;
Genelde gülüş simetrisini bozan dişler ve diş etlerinin durumudur. Gülüş simetrisi ağzın sağı ve solundeki diş ve diş etlerinin uyumlu ve simetrik olmayışı kusurlu ve asimetrik görünebilir.

Estetik diş hekimliğinde hastanın da isteği ile gülme simetrisi kolay bir şekilde sağlanıp ideal hale getirilebilir.

Diş etleri üzerinde estteik periodontal cerrahi uygulamaları ile simetriyi düzeltilebilir. Örneğin tek dişte diş eti çekilmesi gözleniyor ise diş eti kaydırmaları veya bağ dokusu transferi ile asimetriye düzeltilebilir. Ya da yalnızca bir taraftaki dişler örneğin sarkık ise lamine ile dişler yukarı alınabilir. 

Nadiren simetriyi bozan durum bizzat dudak kaynaklıdır. Gülüş esnasında dudak simetrik gerilmez ve bir taraftaki diş etleri diğerine göre daha fazla ya da az gözükür. Yani karşıdan asimetrik bir görünüş izlenir. Bu durumda gülümseme sırasında dudaktaki asimetrik gerilmeyi ortadan kaldıracak şekilde direkt dudağa uygulanacak plastik cerrahi uygulamadır ki bu müdahale plastik cerrahinin alanına girer. İkinci seçenek diş hekiminin diş eti ve dişler üzerinde diş eti ve dişleri gülüş sırasında dudağa göre simetrik görünecek şekilde düzenlemesidir.

Her iki durumda da simetrik ve estetik bir görünüm elde edilir..

6- Diş etleri
Gülüşümüzü etkileyen en önemli etkenlerden biri diş etlerimizdir.

Dişetleri dişlerimizin en yakın komşularıdır ve dişlerimizi çerçeve içine alan, böylece görünümünü direkt etkileyen yapılardır.

Dişlerimiz muntazam, beyaz ve şekilli olsa dahi sağlıksız görünen (şişmiş, kırmızı ve parlak) dişetleri gülüş estteiğini yok eder. 

Estetik diş hekimliğinde, kişiyi sağlıklı diş etlerine (düz, soluk gül pembesi renginde, diş aralarını düzgün bir hatta, dantel gibi çevreleyen) kavuşturmadan estetik müdahale yapmaktan bahsedilemez. Sağlıklı diş eti olmazsa olmazdır.

Hatta kişiyi sağlıklı diş etine kavuştumak için yapılan tedaviler bizzat estetiği de beraberinde getirir.

Kişi sağlıklı diş etine sahip ise gülümsemeyi etkileyen kusur genelde diş etlerinin istenenden fazla gözükmesidir.Bu artık estetik diş hekimliğinde hızlı ve kolay düzeltilebilir bir kusurdur. Vestibüloplasti, gingivektomi, gingivoplasti gibi uygulamalar estetik bir görünüm elde etmek sanıldığından daha kolaydır.

Diş eti tedavilerinin estetik dişhekimliğine katkılarını iki ana grupta inceleyebiliriz.
1.  Diş etlerini sağlıklı duruma getirmek
2. Sağlıklı ama asimetrik diş etlerine estetik kazandırmak.
Diş etlerine sağlık kazandırmakla ilgili bilgileri dişeti hastalıkları bölümünde bulabilirsiniz.

7- Dişler
Modern diş hekimliğinde estetik sınırlar içinde dişlerimizi güzel göstermek artık çok fazla alternatifimiz var. Önemli olan rahatsızlık veren alanı doğru belirlemek ve soruna yönelik hedefi tam bulan bir yandan da doğal dokuya en az müdahale ederek maksimum estetiği sağlayabilen yöntemleri seçmektir. Diş rengi, boyutu, şekli, çapraşık ya da ayrık olması gibi tüm etmenler modern estetik diş hekimliğinde kısa sürede düzeltilebilir.

Koyu/sarı ya da istenmeyen renk ortalama 1 saatte gözle fark edilebilecek kadar beyazlayabilir. (Diş beyazlatma bölümümüzden daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

Diş sıkışıklığı-Çapraşıklık; çok kere tekrarladığımız gibi çapraşıklıklarının düzeltilmesi ve estetik bir görünüme kavuşturulmasında, ortodonti ve ortodontik tedavi seçeneği en etkili ve doğru yöntemdir. Ortodonti artık kullanılmaya başlanan estetik braketler ile kötü görüntü oluşturmayacak şekilde de uygulanabilir  ve her yaştan hastaya rahatlıkla uygulanabilir. ( Ortodonti bölümümüzden daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz)

Kötü Biçim- istenmeyen formlar; Küçük form form bozukluklarında estetik dolgu ya da lamineler kısa sürede estetik görünen dişler kazanmak için oldukça etkili yöntemlerdir (Laminate veneer, estetik dolgular bölümlerimizden daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

Aşınmış, düzensiz diş kesici uçları; Çeşitli aşındırıcı ve genellikle alışkanlığa dönmüş çene hareketleri, çok çok sert gıdaların ısırılması ya da yalnızca zamanın aşındırıcı etkisiyle dişlerin kesici kenarları ve uçlarında istemediğimiz görüntüler oluşabilir. Bu, 15-20 dakika gibi bir sürede estetik dolgular eklenerek çözülebilecek bir sorundur. Ayrıca düzensiz tırtıklı diş uçları, dişlere zarar vermeden estetik diskleri ile düzenlenip, cilalı ve düzgün formlu diş uçları da elde edilebilir. (estetik dolgular bölümümüzden daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

Koyu renkli dolgular; Teknolojinin gelişmesiyle gelen kompozit veya porselen dolgular, amalgam(siyah dolgu) dolgulardan daha dayanıklıdır ve dişe adaptasyonlarıda amalgam dolgulara göre kat kat yüksektir. (estetik dolgular, porselen dolgular bölümümüzden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.)

Dişlerinizle ilgili Estetik bir sorununuz varsa; bizim modern estetik diş hekimliğinde sorunun doğru ve net tespiti ve tedavisi için izlediğimiz yöntem şöyle;

İlk muayenenizde sırasıyla:

Ağız içi ve ağız dışının fotoğraflanması
Panoromik röbtgen filminn alınması
Panoramik röntgen ve Fotoğrafların bilgisayara yansıtılarak özel istekleriniz doğrultusunda istediğiniz gülüş hattının belirlenmesi
Dişlerin üzeirnde bir hazılrlık yapmadan önce doğal diş renkleri ile bir tasarım oluşturulması ve beklentinizin daha net  anlaşılması
Tedavi süresi, seans sayısı ve tedavinin tutarının netleşmesi

Estetik Diş Hekimliği
Diş hekimliğinde estetik : Kişinin yüz hatları ile tamamen uyumlu olacak şekilde dişler, diş etleri, ağız ve dudak çevresine Estetik diş hekimliğindeki birçok farklı tedavi yönteminin ayrı ayrı veya çeşitli kombinasyonlarla uygulanarak hastanın beklentileri ile uyumlu,doğal, simetrik, canlı ve orantılı bir görünüm elde edilmesidir. 

Estetik diş hekimliği ve diş estetiğinde bütünsel yaklaşım ve kombine tedavi esastır.

Amaçlar genel olarak,

Öncelikle estetik ve doğal görünen dişler,

Arzu edilen renk ve boyutta sağlıklı ve estetik diş etleri,

Diş ve diş etilerinin uyumu ve estetiği,

Ve bunlarla beraber güzel bir gülümsemedir.

 

Dışarıdan bakıldığında diş estetiğini ve gülüş estetiğini bozacak yapay bir görünüm hastaya rahatsızlık verecektir. Dolayısıyla tedavi sonunda elde edilen yeni yapının tüm detaylarıyla mümkün olduğunca doğal yapıya benzemesi, renk ve renk geçişleri ve formların her detayları ile doğal diş ve/ya diş eti görünümü ve dokusuna sahip olması istenir.  

KÖPRÜ – SABİT PROTEZ

Köprü, kaybedilen dişlerin geri kazanılması için komşu dişlerden destek alınması ile uygulanan implantsız diş tedavi yöntemidir. Köprüler takılıp çıkarılabilen ya da kalıcı olarka sabitlenmiş olabilir. Diş Estetiğinde Köprü uygulaması ise diş kaybının etkileyeceği ses sistemimiz, yüzün doğal görünümünü gibi olumsuz sonuçları engelleyecektir. Örneğin bir azı dişi kaybı, insanın olduğundan daha yaşlı, daha bitkin görünmesine neden olabilir. Köprü uygulamasıyla dudak, yanak desteği sağlandığı için bu olumsuzluklar giderilmiş olur.

ZİRKONYUM KÖPRÜ KULLANAR DİŞ ESTETİĞİ

Zirkonyum, tıpkı nikelsiz metal gibi diş estetiğinde porselen kullanımında dayanıklılığı sağlamak için kullanılan bir altyapı materyalidir. Beyaz bir alaşım olan zirkonyum hem esttetik hem dayanıklılık yönünden teknolojinin sunduğu en güncel ve doğal görünümlü malzemedir.

Metal yerine zirkonyum altyapı kullanılan porselen kaplamalar, ışık geçirgenliğine sahip olduğundan hem doğal dişe yakın estetik görünüm sağlamakta hem dokuya uyum özelliği sayesinde alerji, dişeti problemi gibi sorunlara neden olmamaktadır. Üstün estetiğe ve dirence sahip bu malzeme, 2000'li yılların başından bu yanatüm dünyada kullanılmaktadır.

IPS KÖPRÜLER KULLANIMI VE DİŞ ESTETİĞİ

Altyapı mazlemesi kullanılmadan, sıkıştırılarak güçlendirilmiş porselinin direkt doğal diş dokusuna yapıştırıldığı tedavileri ifade eder. Şeffaflığı yani ışık geçirgenliğinin çok yüksek oluşu nedeniyle özellikle ön dişlerde tercih edilir. Daha çok basınç gören arka bölge için altyapısız bu kaplamaların yeterince dayanıklı bir malzeme olmadığı söylenebilir.

 

Estetik diş hekimliğinde tedavi yöntemleri, vaka durumuna göre ve kişinin beklentilerine göre değişmekle beraber; diş hekimliğinin bir çok alanını kapsamaktadır:

Konservatif diş hekimliği:

Estetik diş hekimliğinde konservatif uygulamalar; estetik doğal görünümlü adeziv dolgu sistemleridir.

Halk arasında beyaz dolgu diye adlandırılan  kompozit dolgular genelde ön bölge çürük alanlar için uygulansa da, estetik diş hekimliğinde küçük –şekilsiz- kısmen renkleşmiş-içeride konumlanmış ön dişlerin üstünü ince yaprak gibi örtecek şekilde de uygulanmaktadır, bunlara laminat veneer estetik dolgu diyoruz.

Estetik lamine dolgular, lamine veneer porselen inleylerin doğrudan alternatifi olmamakla beraber  ekonomik olması , tedavi süresinin oldukça kısa sürmesi bakımından son yıllarda fazlasıyla tercih edilir olmuşlardır..

Diş beyazlatma(bleaching) diş aklaştırma, diş ağartma:

Diş beyazlatmayı estetik diş hekimliği uygulamalarında konservatif diş hekimliği içine yerleştirebiliriz, tek diş beyazlatma veya bölgesel diş beyazlatma veya tümden diş beyazlatma olarak farklı seçenekleri uygulanabilmektedir,

Estetik diş hekimliğinde dişlerin renginin beyazlaştırılmasının apayrı bir önemi vardır, özellikle kişinin beklentilerinin başında sarı görünen dişlerinin renginin açılması talebi vardır, diş beyazlatma her ne kadar kozmetik bir uygulama olsa da diş hekimleri için, estetik diş hekimliğinde fazlasıyla uygulanır olmuştur..

Periodontoloji:

Estetik diş eti görünümü periodontolojinin alanına girer, estetik diş eti görünümü hem sağlıklı diş eti demektir, hem de kişi güldüğünde veya konuştuğunda dudak-diş eti-diş uyumunun orantılı ve simetrik olması  demektir.

Estetik diş hekimliğinde bu ideal oran, simetri ve uyum sağlanabilmesi için diş etlerine periodontolojik müdahaleler yapılır.. genel tartar temizliği ve diş eti bakımı dışında;

Gingivektomi, (diş etlerinin kısaltılması),

Gingivoplasti,Vestibüloplasti(ön bölgede diş etlerinin operasyonla  görünümünün ve simetrisinin düzeltilmesi),

Flap operasyonları, Bağ dokusu transplantasyonları(diş eti çekilmeleri olan alanların kapatılması, kemik dokusunda ve bağdokusunda kayıp olan rezorbe olan bölgelerin, yeni bağ dokusu transplantasyonu ile tedavi edilip düzeltilmesi),

Diş eti kaydırmaları, Frenektomi…vs. gibi uygulamalar peridontolojik operasyonel müdahaleler olup estetik diş hekimliğinde tatmin edici sonuçlar elde etmek için estetik alanın vazgeçilmezleri olmuşlardır.

Ağız diş çene cerrahisi;

Estetik diş hekimliği uygulamaları içinde cerrahi alan periodontoloji ile ayrılamayacak bir bütün gibidir. Diş etine yapılan operasyonların sert doku üzerinde yani diş ve çene kemiği üzerinde uygulanmasıdır.

Örneğin diş kaybına bağlı estetik ve simetriyi bozacak sert doku kayıplarının greftlenmesi(uygun kemik maddesi ile örtülenmesi); ön bölgede gömük bir dişin cerrahi olarak üstünün açılması; alveol kemik yüzeyinde yapılan törpülemeler; özellikle de alt çene ucu kemik törpülenmesi… gibi müdahaleler estetik alanın ağız  diş çene cerrahisini ilgilendirir.

Cerrahi müdahaleler gerekli oldukça estetik diş hekimliğinde uygulanması zorunlu müdahalelerdir, bu müdahaleler cerrahi operasyonlar oldugu için hastalar tarafından çok tercih edilmeseler de, istenilen sonuca ulaşılması bakımından tatmin edicidirler..

İmplant(implantat- diş ekme- yapay diş ekme- vidalı diş)

Özellikle kişinin estetik alanı fazlasıyla ilgilendiren ön bölgesinde diş kaybı, diş boşluğu söz konusuysa, ve de bu boşluk alan uygun koşullar içindeyse, bu bölgeye implant yerleştirmek estetik diş hekimliğinde yaygın tedavi yöntemlerinden biridir.

İmplant uygulaması estetik diş hekimliği için önemli bir noktadadır: diş kaybı olan bölgeye yapay diş ekimi yapılarak hem doğal dişler gibi bir görünümün alt yapısı hazırlanmış olur, hem de diş kaybının çene kemiğinde yaratmış olduğu kemik erimelerinin önüne geçilmiş olur..

Ortodonti(diş teli tedavisi):

Ağız ve diş estetiği ile ilgili sorunu ve sıkıntısı olan bir çok kişinin bu estetik probleminin en kesin, etkin ve sağlıklı çözümü ortodontik tel uygulamasından geçmektedir;

Ayrık dişlerin yarattığı diş estetiği sorunları,

Sıkışık dişlerin yarattığı diş estetiği sorunları,

Yamuk dişlerin yarattığı diş estetiği sorunları,

Çapraşık dişlerin yarattığı diş estetiği ve dişeti estetiği sorunları,

Ters kapanış yapan veya çapraz kapanış yapan dişlere bağlı diş estetiği ve diş eti estetiği sorunları…

İşte bu estetik sorunların, estetik diş hekimliği açısından birincil çözümü,  ortodontik tedaviden, yani diş teli takılarak yapılan tedaviden geçer..

Ortodonti, ortodontik ve ortognatik cerrahi ile birlikte estetik diş hekimliğinin olmazsa olmazlarından biridir..

protez alanına giren estetik  kaplamalar;

bu estetik kaplamalar metal altyapısı olmayan full seramik veya zirkonyum alt yapılı seramikten oluşmaktadırlar, bunlar;

laminat veneer estetik inley kaplamalar,

empress veneer estetik kuron kaplamalar  ,

zirkon/zirkonyum alt yapılı estetik   kuron kaplamalardır ..

estetik kaplamalar, estetik diş hekimliğinde, diş üzerinde yapılan estetik amaçlı tedavinin başında gelir, estetik diş görünümünün en etkili kısa ve kesin çözümü nihayetinde  estetik kaplamalardan geçtiği için, estetik diş hekimliği deyince ilk akla gelen şey yaprak şeklinde diş üzerine yapıştırılan laminat/lamineyt/lamine veneer inley dediğimiz estetik  kaplamalardır, bunun yanında empress ve zirkonyum/zirkon  kaplamalar da  bir diğer estetik kuron kaplamalar arasında yer almaktadır.

Estetik diş hekimliğinde  vakaya göre ve kişinin beklentisine göre yukarıda sayılan uygulamaların bir kısmı, hatta bazı durumlarda tümü bir arada titiz bir şekilde ve tüm disiplinlere sonuna kadar uyularak uygulanırsa ancak tatmin edici sonuçlar alınabilir..

Dental estetikte sadece lamine, zirkonyum kaplama, e-max, onlay ve beyazlatma gibi seçenekler arasından tercih yapmak yeterli değildir. Dişlerinizin morfolojik yapı, diş rengi ve formlarının uyumları, şeffaflığı, doğallık efektleri gibi morfolojik, teknik ve estetik detaylarının değerlendirilip uygulanması dişlerin doğal ve estetik görünümünü direkt olarak etkiler.

Estetik tedavilerde başarıyı arttıran faktörlerden biri hasta ve hekim arasındaki iletişimin ileri düzeyde olması, hastanın beklentilerini somut ve net bir şekilde ifade edebilmesidir. Hekime taleplerinizi somut olarak anlatın, mümkünse fotoğraflardan yararlanın. Estetik tedavilerde en büyük sorun hekim ve hasta iletşimindeki yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Estetik tedaviler hakkında alanında yetişmiş, bilgili personellerimizle iletişime geçebilir, süreçler hakkında detaylı ve gerçekçi bilgiler alabilirsiniz