Estetik Diş Modelleri

Aşağıda verilmiş olan isimler sadece ayrım yapma amaçlıdır. Sözlük anlamları ile her tür durum için örtüşmeyebilir. Fotoğrafta tanımlanmış modeller bir çok insanda yaygın olarak görülen diş tipleridir. Dolayısıyla hepsini doğal diş olarak görebilirsiniz. Önemli olan sizin beğeniniz, yapılacak dişlerin ağız, dudak ve genel yüz yapınızla uyumlu olmasıdır.

 

 

Estetik Diş Modelleri    

Açıklamalar: Santraller: Ön ortadaki iki kesici diş,  Lateraller: Santrallerin her iki yanındaki kesici dişler, Kaninler: Laterallerin yanındaki köpek dişleri.

Agresif estetik diş tipi: Bütün kesici dişler (ön dört diş) ve kaninler (köpek dişler) hemen hemen aynı uzunlukta, kesiciler köşeli, kaninler sivri değil.

Dominant estetik diş tipi: Santraller (ön iki kesici diş), laterallerden (yan kesici dişler) çok az uzun, santrallerin köşeleri dik, laterallerin bir köşesi eğimli, kaninler diğerlerinden daha uzun ve uçları epey sivri.

Gelişkin estetik diş tipi: Santrallerin boyları laterallere göre biraz daha uzun, dış köşeleri hafif eğimli, laterallerin dış köşesi hafif eğimli ve santrallerden daha kısa, kaninler santrallere yakın yükseklikte ve uçları oval bir sivriliğe sahip.

Odaklanmış  estetik diş tipi: Gelişkin tipe göre lateral uç köşeler biraz daha oval, kaninler benzer, lateral daha köşeli.

Fonksiyonel diş estetik tipi: Odaklı tipe göre santraller daha kısa, kaninler daha sivri.

Hollywood diş estetik tipi: Dişler genel orak hafif eğimle birlikte köşeli, santraller diğerlerine göre daha uzun, kaninler santrallere yakın uzunlukta ve uçları düz

Olgun diş estetik tipi: 4 ön kesicide köşeli ve düz, kanin seviyesi hemen hemen kesicilerle aynı ve oval bir sivriliğe sahip

Doğal diş estetetik tipi: Santraller ve kaninler aynı uzunlukta ve laterallerden daha uzun, laterallerin her iki köşeside hafif oval, kaninler uzun ve sivri.

Oval diş tipi: Bütün dişlerin köşeleri oval, kanin ve lateraller santrale göre daha kısa ve aynı hizada, santrallerin uçları diğer tiplere göre daha oval.

Yumuşak diş tipi:  Santral uçları düz, köşeleri oval, lateraller santrallere göre çok az kısa, kaninlerde laterallere göre çok az uzun, kaninler oval bir yapıya sahip.

Güçlü diş tipi: Santraller ve lateraller köşeli ve uçları düz. Santraller laterale göre hafif uzun, kanin kesicilerden daha uzun ve sivri yapıda.

Genç diş tipi: Oval dişteki kadar olmasada tüm ön kesici dişler diğer tiplere göre daha oval, kaninler santrallerle aynı uzunlukta ve sivri, laterallerle santraller arasında epey bir uzunluk farklı var.