Gülüş Tasarımı

Kişinin gülüş anındaki genel yüz şekli, dudak, yanak, dişler ve diş etlerinin birbirleri ile olan ilişki ve oranlarında ideal görünümü yakalamaya yönelik kişiye özel yaptığımız bir kayıt ve tasarımdır. Bu tasarımda amacımız; estetik görüntüyü bozan durumu tespit edip, kişinin beklentileri doğrultusunda çeşitli estetik diş hekimliği uygulamaları ile istediğimiz güzel ve estetik bir gülüşü oluşturmaktır.

Güzel/estetik bir gülüş için öncelikle yüz biçiminizle, dudak yapınız ve şeklinizle uyumlu diş etlerine ve dişlere sahip olmanız gerekir. İşte gülüş dizaynı, size kişisel özellikleriniz ve isteklerinizle doğallık ve fonksiyonu birleştirerek yüzününüze en uygun ideal gülümsemeyi oluşturmak için vardır.

Genel olarak gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır. Bu temel kategoriler de kendi içlerinde değişik varyasyonlara sahiptir.

Çekici Gülüş

Bu kategoride ön dişler yan dişlere göre farkedilebilir derecede uzundurlar. Aslında genç bireylerde durum zaten böyledir, ön keserler ilk süren dişler olduğundan zamanla yıpranırlar ve boyları kısalır. Bu da beraberinde yaşlı bir görünüm getirir. Çekici bir gülümsemeye sahip olabilmeniz için ön dişler diğerlerine oranla daha uzun olmalıdır. Ön dişlerin bu şekilde dizaynı size genç, dinamik ve çekici bir gülümseme kazandıracaktır. Bu kategori genç yaştaki bireyler için uygundur.

Entellektüel Gülüş

Dişler yatay düz bir çizgi üzerine sıralanmışlardır. Entellektüel gülümseme yüze olgun ve bilgili bir ifade verir. Bu gülümseme yüzün alt kısını daha çok vurgular. Genç yaşlarda dişler ilk sürdüğünde uzunlukları birbirinden farklıdır. Orta yaşlarda ise dişler eşit boylardadır. Estetik diş hekimliği sayesinde bu dezavantajlı durumu avantaj haline getirebilir ve olgun, bilgili ve entellektüel bir gülüş tasarımı yapabiliriz.

Sportif Gülümseme

Entellektüel ve Çekici gülüş arasındadır. Orta kesici dişler yan kesicilerden çok az miktarda uzundur. Sportif gülümseme tasarımı, yüzünüze sıradışı, içten ve sıcak bir ifade kazandırır, Bu gülümseme entellektüel gülümseme kadar ciddi ifadeli değil, çekici gülüş dizaynı kadar da çocuksu ve genç değildir.

Yatay Hizalama
İdeal bir gülümsemede çoğu zaman, göz bebeklerinden geçen hat ile dişlerin ortasından geçen hat birbirine paraleldir.

Simetri
Ön kesici dişlerin şekil ve boyutlarındaki uyumsuzluk kolayca farkedildiği için simetri çok önemlidir. Bu bakımdan yüz hatlarının imkan verdiği ölçüde simetrinin sağlanması gülüşe fazladan bir çekicilik katar.

Gülüş Hattı
Ön dişlerin kesici uçlarını birleştirecek şekilde çizilen eğri alt dudağın eğriliği ile aynı olmalıdır. bu çizgilerdeki uyum ne kadar sağlanırsa kişi o oranda genç ve çekici bir gülüşe sahip olacaktır.

Dişeti Hattı
Gülümsediğinizde görünen dişeti hattı, üst dudak çizgisine paralel olmalıdır. Dişeti hattı, tıpkı güzel bir tabloyu çevreleyen çerçeve gibidir. Gülüşünüze anlam katar.

Dairesel hat
Üst dişlerin kesici uçları gülümsediğinizde önden arkaya doğru dairesel bir hatta sıralanıyor gibi olmalıdır, diş hekimliğinde spee eğrisi denilen bu hat gülümsemeyi oldukça estetik kılar.

Gülüş Genişliği
Estetik bir gülüş için gülümseme hattı içinde arkadaki dişlerinde belli oranlarda görünmesi sağlanmalıdır. Bu sağlanmazsa ağız köşelerindeki karanlık alanlar hoş bir görüntü oluşturmaz.

Embraşurlar
Embraşur diye adlandırılan alanlar, dişlerin uçları arasındaki doğal ve üçgenimsi boşluklardır. Estetik ve ideal bir gülüş için, embraşurların boyutları ön dişlerden arka dişlere doğru artmalıdır.

Altın Oranlar
Görünür bölgedeki üst kesici dişlerin genişlik ve yükseklikleri sırasıyla, yüzün genişlik ve yüksekliğinin 1/16’sı olmalıdır. Estetik bir gülümseme için dişler de bu kurala uymalıdır. Örneğin ön keser dişler ile yan keser dişlerin genişlikleri arasındaki oran, veya köpek dişleri ile yan keserlerin genişlikleri arasındaki oran altın oranına uygun şekilde olmalıdır. (Altın oran hesaplamaları için bakınız http://goldennumber.net/face.htm

Diş Oranı
Ön iki dişin genişliklerinin yüksekliklerine oranları yine altın orana uymalıdır ki yeterli estetik görünüm elde edilebilsin. (bkz. http://goldennumber.net/face.htm

Dişlerdeki renk ve şeffaflık
Dişler hiçbir zaman tek bir renkten oluşmaz. Doğal diş rengi de tek bir renkten oluşmadığı gibi saf beyaz renkte değildir. Dişlerin doğal yapısında dentin ve mine renkleri farklı farklıdır. Ayrıca bu farklılık dişin kesici ucu ile diş etine yakın kısmı arasında da farklıdır. Dahası dişlerin rengini oluşturan önemli etmenlerden biri ışık yansıması ve ışık emilimidir, bir dişin diş etine yakın kısmındaki ışık geçirgenliği ile kesici uca yakın kısmındaki ışık geçirgenliği aynı değildir. dişin rengi ve şeffaflığı bölgelere göre değişir.

Bir dişin gövdesini üç bölgede incelersek 1-dişin diş etine yakın bölgesi: En parlak ve beyaz gülüşlerde bile sarımsı ve opaktır, ışık geçirgenliği oldukça azdır. 2-dişin orta bölgesi: Daha az sarımsı, ¼ oranında şeffaf, ışık geçirgenliği diş etine yakın bölgeye göre daha fazladır. 3-Dişin kesici uç bölgesi: genelde ½ oranında şeffaf, ışıksız ortanda diğer iki bölgeye göre daha beyaz fakat ışıklı ortamda ışık geçirgenliği yüksek olduğu için grimsidir, ışığın yeterli olduğu bir ortamda dişin uç kısmının grimsi görünmesinin sebebi yeterince şeffaf olan bu bölgeye agız içindeki karanlık alanın yansıması sonucundadır.

Doğal bir dişteki renk ve şeffaflık farklılıklarının bu denli karmaşık olması, estetik diş hekimliğinde bu konuya çok ayrıntılı bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini bize gösterir. Nitekim dişe/dişlere full seramikten estetik bir kaplama yapıldığı vakit kişinin estetik ve doğal diş rengini tutturabilmek gerekir. Bunun içinde gün ışıgında ayrıntılı renk ve şeffaflık analizi yapmak, kompleks renk haritası çıkarmak başarı için esastır.

Gülüşü etkileyen faktörler


1-Cinsiyet
2-Yüz şekli, yüz ifadesi, yüz hatları
3-Yaş
4-Ağız, yanak, dudak hattı ve şekli
5-Gülme sırasında dudak ve yanak kaslarının dudak bölgesine verdiği şekil ve gülme simetrisi
6-Diş etleri
7-Dişler

Cinsiyet
Kadın ve erkeklerde yüz anatomisi çeşitli farklılıklar gösterir. Genel olarak erkeklerde yüz hatları ve yüz şekli daha keskin sert ve belirgindir.
Alın, burun, çene ucu orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir.
Kadınlarda ise hatlar ve geçişler daha yumuşak, burun ve kaş kemerleri daha siliktir.
Kedın ve erkek yüz hatlarındaki genel farklılık dişler içinde söz konusudur:

Kadınlarda
-Dişler genel olarak erkeklere oranla daha yumuşak hatlara sahiptir, aynı şekilde dişlerin köşeleri daha yumuşak döner,

-Gülme sırasında dudaklar daha yukarı kavis yapar

-Birbirine komşu dişlerin kesici köşeleri arasında erkeklere göre belirgin aralıklar mevcuttur.

-Üst çenede ön ortadaki iki diş yandaki iki dişten belirgin bir şekilde daha uzundur, köpek dişleri de genelde bu ortadaki iki dişten daha uzun değildir,

Erkeklerde
-Gülme sırasında dudak kavsi daha düzdür.

-Dişler daha sert köşeli, hatları da daha belirgindir.

-Dişler birbiri ile daha düz bir hatta birleşirler.

-Köpek dişleri orta kesici dişlerle aynı uzunlukta veya daha uzundur

Erkek ve kadınlara dair diş yapılarındaki bu farklılıklar bir genellemedir sadece. bu genelleme her erkek ve kadın için kesinlikle geçerli değildir. Yukarıda sıraladığımız kadın ve erkeklerdeki diş anatomisi farklılıkları ortalama %70 civarında bir doğruluk içerir.

2: yüz şekli, yüz ifadesi, yüz hatları;
Yüz şeklinizle diş formlarınız arasında benzerlikler bulunur.
Genellikle uzun yüzlü kişilerde diş formları ve şekli de uzun görünümlü; kare veya yuvarlak yüzlü kişilerde diş formları ve şekli de kare veya yuvarlağa yakın olur.

Geleneksel diş hekimliğinde bu benzerlikler korunmaya çalışılarak porselen ve tedavi yapılırdı. Ancak estetik açıdan yaklaştığımızda geleneksel kriterler fazlasıyla esnekleşir, Çağdaş ve estetik diş hekimliğinde bir şeyleri değiştirmek istediğimizde, bu benzerlikleri değiştirmek hatta tersine çevirmek ve farklı ifadeler elde edecek illüzyonlar yaratmak mümkün ve olasıdır.
Tabi ki değiştirdiğimiz kriterlerin tamamı kişinin beklentileri ile paralel olmalıdır.

Örneğin uzun yüzlü bir kişiye köşeli formda uzun dişler yapılırsa yüzü olduğundan da uzun görünecektir. Oysa oval veya daha geniş formlar deneyerek yüzdeki hoş olmayan uzunluğu kamufle edebiliriz. Veya yuvarlak yüzlü bir kişiye daha ince uzun formda dişler yaparak yüzünün daha ince görünmesi sağlayabiliriz.

3-yaş;
Yaşlanmaya karşı tıp ve eczaclık alanında, özellikle de kozmetik sektöründe, her yıl milyar dolarlar harcanmakta.

İnsanlar yaşlanmayla beraber vücudunda ve özellikle de yüzünde oluşan deformasyonlara karşı daha genç görünmek ve bu belirtileri kamufle etmek için büyük çaba veriyor. Kadın ve erkek fark etmeden hepimiz genç ve güzel görünmeyi sürdürmek istiyoruz.

Yaşlanmanın estetik diş hekimliğini ilgilendiren boyutu:
dudak ve yanak bölgesinde belirgin hale gelen çizgiler;
dudakta büzülme ve sarkma, yumuşak doku kayıpları;
diş eti renginde koyulaşma ve özellikle de diş eti çekilmesi,
diş eti papillerinde düzleşme ve çekilmeye bağlı dişlerin aralıklı görünmesi;
diş aralarının ağız içindeki karanlık alanın, diş aralarındaki bu boşluğa yansımasıyla oluşan siyah görünüm;
dişlerde ve çene kemiğinde meydana gelen sert doku kayıpları, dişlerde aşınma, çatlama, düzleşme ve dişlerin renginin giderek sararmasıdır;

Yaşalanma ile paralel yüzümüzdeki yumuşak dokularımız gevşer, ve üst dudağımız yerçekimi etkisiyle aşağıya doğru sarkar. Dikey boyutumuz kısaldığı için çene ucu-burun ucu birbirine olması gerekenden fazla yaklaşır. Konuşurken ve gülerken üst dişlerimizin daha az, alt dişlerimizin daha çok gözükmesi sonucunda daha yaşlı bir ifadeye sahip oluruz.

Estetik diş hekimliğinde yaşlanmayla beraber ortaya çıkan bu deformasyonları ve kötü görünümleri kamufule etmek, dahası ortadan kaldırmak ve elimine etmek estetik diş hekimliğinin rutin tedavileri arasına girmiştir. Gerçekten de estetik diş hekimliğinde son yıllarda oldukça önemli adımlar atıldı ve geriye dönük tedavi planlaması ile yaşlılığa bağlı estetik bozulmalar ve doku kayıpları, bütünsel estetik yaklaşımla minimuma indirilir hale geldi.

Birçok kişi çok yanlış bir inanışla yaşlanınca sadece takma dişler yaptırabileceklerini sanıyorlar. Oysa dikey boyut yükseltilmesi, diş beyazlatma, diş eti düzenlemesi, estetik dolgu, laminat veneer, implant gibi yöntemlerle 20 yıl önceki gülüşünüze kavuşmanız hiç de hayal değildir.

Unutmayalım ki gülüşümüz yüzümüzdeki en önemli gençlik kriterlerinden biridir.

4-ağız, yanak, dudak hattı ve şekli;
Gülüş tasarımı yaparken ağız-yanak-dudak şekli ve hattı çok önemlidir. Kişi güldüğünde ağız ve dudak hangi şekle bürünüyor, dudak kavsi nasıl oluşuyorsa tasarımı da buna göre yapmak zorundayızdır.
Dudakların normalden ince veya kalın olması, gülerken dudak şeklinin az ya da çok değişmesi,
Gülme esnasında ağız ve dudakların aldığı kavisle beraber kasların ağız ve dudağa nasıl bir şekil verdiği ve hangi çizgilerin belirgin hale geldiği, yanakların ne kadar gerildiği ve istenmeyan çizgilerin oluşup oluşmadığı estetik diş hekimliğinde gülüş tasarımı yaparken dikkate alınması gereken kriterlerdir.

Estetik diş hekimliğinde bu kriterleri kayıt altına alarak yeni düzenlememizi var olan kusurları kapatmaya yönelik yaparız.

Fakat diş hekimi, dudak- yanak ve ağızla ilgili estetik ve asimetrik bazı kusurları kapatmaya çalışırken dişler ve diş etleri üzerinde düzenlemeler yapabilir. Kusurlar diş hekiminin ötesinde bizzat dudak ve yanak üzerindeki yumuşak doku düzenlemesine ihtiyaç duyuyorsa, diş hekimi ile beraber plastik cerrah devreye girmeli ve multi disipliner yaklaşım esas alınmalıdır.

5-gülme sırasında dudak ve yanak kaslarının dudak bölgesine verdiği şekil ve gülme simetrisi;
Genelde gülme simetrisini bozan durum dişler ve diş etleridir. Kişi güldüğünde ağzın sağ ve sol tarafındaki dişlerin ve diş etlerinin birbirine uyumlu ve simetrik konumlanmayışından dolayı gülme simetrisi kusurlu ve asimetrik görünür.

Estetik diş hekimliğinde asimetrik görünüme sebep olan diş eti bölgesi ve dişlere çeşitli müdahaleler yapılarak gülme simetrisi kolay bir şekilde simetrik ve ideal hale getirilebilir.

Diş etleri üzerinde plastik periodontal cerrahi uygulamalar ile simetriyi bozan durumlar düzeltilebilir. Örneğin tek diş diş eti çekilmesi varsa diş eti kaydırmaları veya bağ dokusu transplantasyonu ile asimetriye sebep olan çekilme bölgesi düzeltilebilir. Ya da ağzın bir yanındaki dişler sarkık görünüyorsa lamine veneer inleylerle sarkık dişler yukarı alınarak simetri sağlanabilir,

Nadiren de olsa, bazen simetriyi bozan durum bizzat dudak kaynaklı da olabilir. Kişi güldüğünde dudak simetrik olarak gerilmez ve ağzın bir tarafındaki diş etleri normalden daha az veya daha fazla görünür, yani karşıdan bakıldığında simetrik olmayan bir görünüş söz konusudur. Bu durumda iki seçenek vardır;

Birincisi: gülüş esnasında dudaktaki asimetrik gerilmeyi ortadan kaldıracak şekilde, bizzat dudağa yapılacak plastik cerrahi uygulamadır ki bu müdahale plastik cerrahinin ve dolayısıyla plastik cerrahın müdahale alanına girer.

İkinci seçenek ise: diş hekiminin diş eti ve dişler üzerinde yapacağı müdahaleler ile diş eti ve dişleri gülüş esnasında dudağa göre simetrik görünecek şekilde düzenlemesidir..

Her iki durumda da sonuç itibarıyla kişi güldüğünde simetrik ve estetik bir görünüm elde edilir..

6-diş etleri
Gülüşümüzü etkileyen en önemli komponentlerden biri diş etlerimizdir.

Dişetleri dişlerimizin en yakın komşularıdır ve dişlerimizi adeta bir çerçeve içine alan, dişlerimizin görünümünü birebir etkileyen dokulardır.

Dişlerimiz muntazam, beyaz ve güzel şekilli olsa bile sağlıksız(şiş, kırmızı ve parlak)dişetleri gülüşümüzün çirkin görünmesine neden olurlar.

Estetik diş hekimliğinde, kişiyi sağlıklı diş etlerine(şişmiş gibi görünmeyen, kanamasız, soluk gül pembesi renginde, dişlerin arasını düzgün bir hatta dantel gibi çevreleyen) kavuşturmadan estetik müdahale yapmak söz konusu değildir. Sağlıklı diş eti olmazsa olmaz bir koşuldur.

Esasen kişiyi sağlıklı diş etine kavuştumak için yapılan müdahalelerin tamamı, bizzat estetik görünümü de beraberinde getirir.

Sağlıklı diş etine sahip kişilerde gülüş estetiğini ilgilendiren kriterlerin başında ve sıklıkla karşılaştığımız diş eti estetiği ile ilgili gülümsemeyi etkileyen kusur, kişinin güldüğünde diş etlerinin olması gerekenden daha fazla görünmesidir.

Gülme esnasında diş etlerinin istenenden fazla görünmesi, estetik diş hekimliğinde rahatlıkla düzeltilebilir bir durum haline gelmiştir. Plastik periodontal cerrahinin vestibüloplasti, gingivektomi, gingivoplasti gibi uygulamarı ile; ayrıca estetik protetik yaklaşımın, diş boylarının uzatılması ve estetik lamine veya estetik full porselen empress uygulaması ile güzel estetik bir görünüm elde etmek sanıldıgı kadar zor bir uygulama değildir.

Gülüş esnasında diş etlerinin görünümü bazen normalin çok daha ötesinde olacak kadar fazla görünebilir. Bu durumda da tam istenilen estetik bir görünüş elde edilemese bile, aynı uygulamalar ile diş eti seviyesi ve görünümü tatmin edici minumum seviyelere çekilebilir.

Estetik dişhekimliğinde dişetlerine yapılan müdahaleleri iki temel uygulama alanında inceleyebiliriz.
1.  Varolan dişetlerine sağlık kazandırmak
2. Sağlıklı ama kötü görünüşlü dişetlerine estetik kazandırmak.
Diş etlerine sağlık kazandırmakla ilgili bilgileri dişeti hastalıkları bölümünde bulabilirsiniz.
Diş etlerine estetik kazandırmak; yukarıda sıraladığımız diş eti müdahalelerinin tamamı (bkz. Estetik diş hekimliğinde diş hekimliğinin hangi uygulamalarından faydalanılır? Periodontoloji) toplamda 1-1,5 saatlik uygulamalarla ideal diş eti estetiğini yakalamak artık kolay ve oldukça tatmin edici sonuçlar vermektedir.

7-Dişler
Günümüzde modern diş hekimliği konseptinde estetik sınırlar içinde dişlerimizi güzel göstermek için yapılabilecek yeterince alternatifimiz var. Önemli olan sorunları doğru tespit edebilmek ve soruna yönelik, hedefi bulan,minimal müdahale ile maksimum estetiği sağlayabilen tedavileri seçmektir. Dişlerimizin rengi, boyutu, şekli, sıkışıklığı veya ayrıklığı gibi, görünümünü etkileyen tüm faktörler modern diş hekimliğinde kısa sürede estetik sınırlara çekilebilmektedir

Koyu/sarı istenmeyen Renk; yeterince beyaz görünmediğini düşündüğümüz bir çok diş rengini, klinik ortamında 1 saat gibi kısa bir sürede gözle görülür düzeyde daha beyaz bir görünüme kavuşturmak hiçte hayal değildir. (diş beyazlatma bölümümüzden daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

Diş sıkışıklığı-Çapraşıklık; çok kere tekrarladığımız üzere diş çapraşıklıklarının düzeltilmesi ve estetik bir görünüme kavuşturulmasında, ortodonti ve ortodontik tedavi seçeneği en tatmin edici ve en etkili yöntemdir. Ortodontik tel tedavisi artık estetik braketler sayesinde ağızda kötü bir görüntü oluşturmayacak şekilde tatbik edilebilmektedir. Ortodontik tedavide çoğu kere dişler üzerinde aşındırma işlemleri yapmaya gerek kalmaz. Ayrıca ortodontik tel tedavisi artık her yaştan insana rahatlıkla uygulanabilmektedir. ( Ortodonti bölümümüzden daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz)

Kötü Biçim- istenmeyen diş formları; küçük biçim bozuklukları ve form bozukluklarında, estetik dolgular veya estetik porselen laminate inleyler, kısa sürede güzel-estetik görünümlü dişler elde etmek için oldukça etkili yöntemlerdir (Laminate veneer, estetik dolgular bölümlerimizden daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

Aşınmış, düzensiz diş kesici uçları; çeşitli aşındırıcı çene hareketleri sonrasında, sert kabuklu şeylerin ısırılmasıyla veya doğrudan zamanın aşındırıcı etkisiyle dişlerimizin kesici kenarlarında ve uçlarında tırtıklı,düzensiz, istemediğimiz görüntüler oluşabilir. Bu bölgelere 15-20 dakikalık bir sürede estetik dolgular ekleyerek kötü görünümü gidermek mümkündür. Ayrıca düzensiz tırtıklı diş uçlarını, dişlere zarar vermeyen estetik düzeltme diskleri ile düzeltip, cilalı/parlak ve düzgün hatlı diş uçları elde etmek çok kolaydır. (estetik dolgular bölümümüzden daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

Koyu renkli dolgular; artık koyu renkli dolguları diş rengindeki dolgularla ( kompozit reçine veya porselen) değiştirmek hiç de zor değildir. Ayrıca teknolojinin hızla gelişmesiyle elde edilen kompozit veya porselen dolgular, amalgam(siyah dolgu) dolgulardan çok daha dayanıklı ve dişe adaptasyonları kat kat daha yüksektir. (estetik dolgular, porselen dolgular bölümümüzden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.)

Dişlerinizle ilgili Estetik bir sorununuz varsa; modern estetik diş hekimliğinde bizler bu sorununuzun net tespiti ve tedavisi ile ilgili şu şekilde bir yaklaşımı benimsiyoruz;

İlk muayenenizde sırasıyla:

Öncelikle ağız içi ve ağız dışı fotoğraflarınız çekilir.
Panoromik ağız filminiz alınır.
Panoramik röntgeniniz ve Fotoğraflarınız bilgisayar ekranına yansıtılarak özel istekleriniz doğrultusunda sahip olmak istediğiniz gülme hattı belirlenir.
Dişlerinizde herhangi bir aşındırma işlemine başlamadan çeşitli doğal diş renkleri ile farklı farklı animasyon görüntüler oluşturulur ve beklentiniz anlaşılır.
Referans animasyon görüntü ile dişlerinize dokunulmadan bittiğinde neye benzeyeceğini görmüş olursunuz.
Tedavi süresi, seans sayısı ve tedavinin tutarı hakkında net bilgi verilir
Dilerseniz tedaviye devam edersiniz,dilerseniz tamamen vazgeçebilirsiniz.

Diş Estetiği
Diş Estetiği bir dişimizi ya da birden çok dişimizi kaybettiğimizde yaşamımız hem sağlık yönünden hem de sosyal ilişkilerimiz yönünden güçleşir ve tatsızlaşmaya başlar. Dişlerimizle başlayan sindirim sistemimizin olumsuz etkilenmesi; kimi seslerin çıkak noktalarını bulamamaktan dolayı konuşmada, şarkı söylemekte karşılaşılan güçlük, gülerken duyulan tedirginlik.

İşte bütün bunları engellemek; yaşamımızı daha kolay ve daha güzel kılabilmek için başvurabileceğimiz diş estetiğinde diş tedavi yöntemleri vardır.

Estetik Diş Hekimliği
Diş hekimliğinde estetik : diş estetiği kişinin yüz ölçüleri ve hatları ile tamamen uyumlu, dişlerin, diş etlerinin, ağız dudak ve çevresinin doğal, simetrik, canlı, orantılı bir görünümünü elde edebilmek için estetik diş hekimliğinin birçok alanındaki tedavi yöntemlerinin diş estetiği için bir arada uygulanmasıdır.

Estetik diş hekimliğinde ve diş estetiğinde kombine tedavi ve bütünsel yaklaşım esastır.

Amaç;

estetik ve doğal görünümlü dişler,

istenilen renk ve boyutta sağlıklı estetik diş etleri,

diş ve diş eti oranının uyumu ve estetiği,

bunlarla beraber güzel bir gülümseme yani gülüş estetiğidir..

Estetik dişler,  diş estetiği ve estetik gülüşler için doğal görünüm en önemli olan şeydir,

dışarıdan bakıldığında diş estetiğini ve gülüş estetiğini bozacak yapay bir görünüm olmamalıdır.

KÖPRÜ – SABİT PROTEZ

Köprü, Diş kaybıyla oluşan boşluk ya da boşlukları doldurmak için komşu dişlerin destek alınması ile uygulanan tedavi yöntemidir. Hareketli ya da sabit olabilir. Hareketli köprü, kullanan kişi tarafından ağız temizliği sırasında çıkarılabilir; ancak bu yöntem, artık terk edilmeye yüz tutmuş bir yöntemdir.

Diş Estetiğinde Köprü uygulaması, diş eksilmesinin neden olacağı şu olumsuzlukları önlemek amacıyla yapılır:

Estetik  açıdan:

Diş estetiğinde diş eksikliği, ses sistemimizi olumsuz etkiler; yüzün doğal görünümünü bozar. Örneğin bir azı dişi kaybı, insanın olduğundan daha yaşlı, daha bitkin görünmesine neden olabilir. Köprü uygulamasıyla dudak, yanak desteği sağlandığı için bu olumsuzluklar giderilmiş olur.

Sağlık yönünden:

Diş estetiğinde diş eksilmesi, yeterince çiğneyememe nedeniyle sindirim sistemimizde rahatsızlık yaratır. Diş eksilmesinin zamanında giderilememesi ağız

diş sağlığının daha da bozulmasına neden olur. Her diş, bitişiğindeki dişi destekler ve bitişiğindeki diş tarafından desteklenir. Bu nedenle bir diş eksildiğinde eksilen dişin bitişiğindeki dişler, oluşan boşluğa doğru kayar, eğilirler. Diğer çenedeki karşıt diş ise boşluğa doğru uzar. Bu hareketlilik zamanla diğer dişlerin düzenini de dişetlerini de etkiler, dişetlerinde ve kemik dokuda tahribatlar oluşmaya başlar. Dişler hızla çürümeye eğilimli hale gelir. Diş çürümeleri ve kayıpları, tek taraflı çiğneme nedeniyle eklemler üzerinde patolojik etkilere de neden olur.

SABİT KÖPRÜLER VE DİŞ ESTETİĞİ

Eksilen dişin oluşturduğu boşluğa yerleştirilecek olan yapay diş, boşluğun iki yanındaki sağlam dişlere kuron adı verilen bağlantılar ile tutturulur.

Yapay dişi boşluğa yerleştirmenin bir başka yolu ise İMPLANT yöntemidir.

İmplant ile yapay diş, doğrudan dişeti altına, çene kemiğine sabitlenir. Bu işlem cerrahi bir işlemdir, implant yerleştirilebilmesi için genel sağlık koşulları ve uygun bir kemik dokusu gereklidir.

Eksik dişlerin telafisi için adeziv sistemle (bonding) yapılan köprüler de kullanılmaktadır. Bu uygulamada kuronlama işlemine gerek yoktur. Köprü diğer dişlere özel bir işlemle tutturulmaktadır.

Köprü malzemesi olarak tercih edilen altın alaşımlar, porselen… vb. malzemeler görünüm ve fonksiyon göz önünde bulundurularak seçilir.

 

ZİRKONYUM KÖPRÜLER KULLANAR DİŞ ESTETİĞİ

Beyaz bir alaşım olan zirkonyumun kullanıldığı sistemde metal alt yapı kullanılmaz. Zirkonyum hem görünüm yönünden hem dayanıklılık yönünden, teknolojinin sunduğu en uygun, mükemmel bir malzemedir.

Diş Estetiğinde Porselen kullanımında dayanıklılığı sağlamak için uzun yıllardan beri porselen dişin altında metal kullanılmaktaydı. Bu metal alt yapı, gerek estetik açıdan gerekse sağlık açısından mahzurlu sayılageldiğinden metalin yerini zirkonyum aldı.

Zirkonyum, 60’lı yıllardan beri tıpta kullanılmaktaydı. Kalça, eklem protezlerinde, vücudun başka bölgelerine başarılı sonuçlara ulaşılmış, hiçbir yan etkisi görülmemişti. Üretim maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle diş hekimliğinde kullanılamıyordu. Fakat teknolojinin gelişimiyle zirkonyum oksit ekonomik şekilde üretilmeye başlayınca diş hekimliğinde de kullanılır hale geldi.

Metal yerine zirkonyum kullanılarak yapılan porselen kaplamalar, ışık geçirgenliğiyle hem doğal dişe yakın estetik görünüm sağlamakta hem dokuya uyum özelliği sayesinde alerjiye, dişeti problemine neden olmamaktadır. Üstün direnç özelliğine sahip bu malzeme, 2002 yılından beri bütün dünyada kullanılmaktadır.

Tek diş kuron restorasyonlarında, 38 mm.ye kadar olan 3-6 üyeli köprülerde, implant üstü çalışmalarda en uygun malzeme olarak kullanılan zirkonyum, darbelere, ısıya dayanıklı, ışık geçiren, ısı ve elektriğe karşı yalıtkan bir elementtir. Tat bozukluğuna, dişeti problemlerine, ağız kokusuna yol açmayan güvenilir bir maddedir.

Zirkonyum kullanılarak yapılan köprü ve kaplama (kuron)lar, CERKON kısaltmasıyla adlandırılır. Sözcük, Ceramik ve Zirkonyum sözcüklerinin kısaltımıdır.

IPS KÖPRÜLER KULLANIMI VE DİŞ ESTETİĞİ

Özel makinelerde sıkıştırılarak güçlendirilmiş porselenden yapılır. Işık geçirgenliğinin yüksek oluşu nedeniyle özellikle ön dişlerde tercih edilir. Daha çok basınç gören arka bölge için yeterince dayanıklı sayılmaz.

Köprülerin korunması, bakımı:

Ağız estetiği ve diş estetiğini korumak ve köprülerin uzun ömürlü olabilmesi için onlara destek olan sağlıklı dişlerin iyi korunması gerekir. Dişlerimizi günde en az iki kez fırçalamalıyız. Diş ipi kullanarak dişlerimizin ara yüzlerini temizlemeliyiz. Diş temizlik malzemeleri, plak denilen bakteri tabakalarının dişlere yapışıp yerleşmesini engeller. Ağız ve diş temizliğimize özen göstermezsek oluşan plaklar, diş çürümelerine, dişeti hastalıklarına yol açar. Çürüyen diş ve dişi taşıyan kemik zarara uğrarsa köprüye destek görevi yapamaz. Bu nedenle özellikle köprü çevresini, köprünün alt yüzeyini, bağlantı noktalarını iyi temizlemek gerekir. En önemlisi, diş hekimi ziyaretlerinin aksatılmamasıdır. Düzenli bakım ve kontrol, sağlığımızı korumanın en önemli koşuludur.

Estetik diş hekimliğinde tedavi yöntemleri, vaka durumuna göre ve kişinin beklentilerine göre değişmekle beraber; diş hekimliğinin bir çok alanını kapsamaktadır:

Konservatif diş hekimliği:

Estetik diş hekimliğinde konservatif uygulamalar; estetik doğal görünümlü adeziv dolgu sistemleridir.

Halk arasında beyaz dolgu diye adlandırılan  kompozit dolgular genelde ön bölge çürük alanlar için uygulansa da, estetik diş hekimliğinde küçük –şekilsiz- kısmen renkleşmiş-içeride konumlanmış ön dişlerin üstünü ince yaprak gibi örtecek şekilde de uygulanmaktadır, bunlara laminat veneer estetik dolgu diyoruz.

Estetik lamine dolgular, lamine veneer porselen inleylerin doğrudan alternatifi olmamakla beraber  ekonomik olması , tedavi süresinin oldukça kısa sürmesi bakımından son yıllarda fazlasıyla tercih edilir olmuşlardır..

Diş beyazlatma(bleaching) diş aklaştırma, diş ağartma:

Diş beyazlatmayı estetik diş hekimliği uygulamalarında konservatif diş hekimliği içine yerleştirebiliriz, tek diş beyazlatma veya bölgesel diş beyazlatma veya tümden diş beyazlatma olarak farklı seçenekleri uygulanabilmektedir,

Estetik diş hekimliğinde dişlerin renginin beyazlaştırılmasının apayrı bir önemi vardır, özellikle kişinin beklentilerinin başında sarı görünen dişlerinin renginin açılması talebi vardır, diş beyazlatma her ne kadar kozmetik bir uygulama olsa da diş hekimleri için, estetik diş hekimliğinde fazlasıyla uygulanır olmuştur..

Periodontoloji:

Estetik diş eti görünümü periodontolojinin alanına girer, estetik diş eti görünümü hem sağlıklı diş eti demektir, hem de kişi güldüğünde veya konuştuğunda dudak-diş eti-diş uyumunun orantılı ve simetrik olması  demektir.

Estetik diş hekimliğinde bu ideal oran, simetri ve uyum sağlanabilmesi için diş etlerine periodontolojik müdahaleler yapılır.. genel tartar temizliği ve diş eti bakımı dışında;

Gingivektomi, (diş etlerinin kısaltılması),

Gingivoplasti,Vestibüloplasti(ön bölgede diş etlerinin operasyonla  görünümünün ve simetrisinin düzeltilmesi),

Flap operasyonları, Bağ dokusu transplantasyonları(diş eti çekilmeleri olan alanların kapatılması, kemik dokusunda ve bağdokusunda kayıp olan rezorbe olan bölgelerin, yeni bağ dokusu transplantasyonu ile tedavi edilip düzeltilmesi),

Diş eti kaydırmaları, Frenektomi…vs. gibi uygulamalar peridontolojik operasyonel müdahaleler olup estetik diş hekimliğinde tatmin edici sonuçlar elde etmek için estetik alanın vazgeçilmezleri olmuşlardır.

Ağız diş çene cerrahisi;

Estetik diş hekimliği uygulamaları içinde cerrahi alan periodontoloji ile ayrılamayacak bir bütün gibidir. Diş etine yapılan operasyonların sert doku üzerinde yani diş ve çene kemiği üzerinde uygulanmasıdır.

Örneğin diş kaybına bağlı estetik ve simetriyi bozacak sert doku kayıplarının greftlenmesi(uygun kemik maddesi ile örtülenmesi); ön bölgede gömük bir dişin cerrahi olarak üstünün açılması; alveol kemik yüzeyinde yapılan törpülemeler; özellikle de alt çene ucu kemik törpülenmesi… gibi müdahaleler estetik alanın ağız  diş çene cerrahisini ilgilendirir.

Cerrahi müdahaleler gerekli oldukça estetik diş hekimliğinde uygulanması zorunlu müdahalelerdir, bu müdahaleler cerrahi operasyonlar oldugu için hastalar tarafından çok tercih edilmeseler de, istenilen sonuca ulaşılması bakımından tatmin edicidirler..

İmplant(implantat- diş ekme- yapay diş ekme- vidalı diş)

Özellikle kişinin estetik alanı fazlasıyla ilgilendiren ön bölgesinde diş kaybı, diş boşluğu söz konusuysa, ve de bu boşluk alan uygun koşullar içindeyse, bu bölgeye implant yerleştirmek estetik diş hekimliğinde yaygın tedavi yöntemlerinden biridir.

İmplant uygulaması estetik diş hekimliği için önemli bir noktadadır: diş kaybı olan bölgeye yapay diş ekimi yapılarak hem doğal dişler gibi bir görünümün alt yapısı hazırlanmış olur, hem de diş kaybının çene kemiğinde yaratmış olduğu kemik erimelerinin önüne geçilmiş olur..

Ortodonti(diş teli tedavisi):

Ağız ve diş estetiği ile ilgili sorunu ve sıkıntısı olan bir çok kişinin bu estetik probleminin en kesin, etkin ve sağlıklı çözümü ortodontik tel uygulamasından geçmektedir;

Ayrık dişlerin yarattığı diş estetiği sorunları,

Sıkışık dişlerin yarattığı diş estetiği sorunları,

Yamuk dişlerin yarattığı diş estetiği sorunları,

Çapraşık dişlerin yarattığı diş estetiği ve dişeti estetiği sorunları,

Ters kapanış yapan veya çapraz kapanış yapan dişlere bağlı diş estetiği ve diş eti estetiği sorunları…

İşte bu estetik sorunların, estetik diş hekimliği açısından birincil çözümü,  ortodontik tedaviden, yani diş teli takılarak yapılan tedaviden geçer..

Ortodonti, ortodontik ve ortognatik cerrahi ile birlikte estetik diş hekimliğinin olmazsa olmazlarından biridir..

protez alanına giren estetik  kaplamalar;

bu estetik kaplamalar metal altyapısı olmayan full seramik veya zirkonyum alt yapılı seramikten oluşmaktadırlar, bunlar;

laminat veneer estetik inley kaplamalar,

empress veneer estetik kuron kaplamalar  ,

zirkon/zirkonyum alt yapılı estetik   kuron kaplamalardır ..

estetik kaplamalar, estetik diş hekimliğinde, diş üzerinde yapılan estetik amaçlı tedavinin başında gelir, estetik diş görünümünün en etkili kısa ve kesin çözümü nihayetinde  estetik kaplamalardan geçtiği için, estetik diş hekimliği deyince ilk akla gelen şey yaprak şeklinde diş üzerine yapıştırılan laminat/lamineyt/lamine veneer inley dediğimiz estetik  kaplamalardır, bunun yanında empress ve zirkonyum/zirkon  kaplamalar da  bir diğer estetik kuron kaplamalar arasında yer almaktadır.

Estetik diş hekimliğinde  vakaya göre ve kişinin beklentisine göre yukarıda sayılan uygulamaların bir kısmı, hatta bazı durumlarda tümü bir arada titiz bir şekilde ve tüm disiplinlere sonuna kadar uyularak uygulanırsa ancak tatmin edici sonuçlar alınabilir..