1
2
3
4
ESTETİK PORSELEN DOLGULAR (INLAY / ONLAY)

Inlay ya da onley olarak da adlandırılan estetik porselen dolgular, dişin taç kısmında çürüme ya da kırılma gibi nedenlerle oluşan eksikliklerin, hastanın anatomisine birebir uygun olacak şekilde bilgisayarda tasarlanan porselen parçalar ile geri kazanılması işlemidir. Inlay/Onley dolgular doğal diş yapısına estetik ve anatomik olarak uygun ve uzun ömürlü bir seçenektir. 

ESTETİK DOLGU UYGULAMA ALANLARI


Inley-onley dolgular, genellikle arka dişlere ve aşağıdaki durumlarda uygulanır:

 

  • Aşırı madde kaybı olan bir veya birkaç yüzeyi kırılmış olan azı dişlerinde
  • Her iki tarafında da geniş ara yüz çürüğü problemi olan azı dişlerinde
  • Kanal tedavisinden dolayı kırılganlığı artmış ve diş dokusunun fazlasıyla  inceldiği azı dişlerinde

ESTETİK DOLGU UYGULAMA SÜRECİ


İlk seans: 
Dişin, kuru çürük alanlar dahil tüm çürüklerden temizlenmesi
Gerekli ise porselen parçanın yapımını engelleyecek hatları kısıtlayan bölgelerin, uygun dolgu maddeleri ile desteklenip düzenlenmesi
Porselen dolgu yapılacak dişin hassas ölçüsünün alınması ve laboratuvara gönderilmesi
Porselen dolgu yapılacak dişin geçici ve uygun bir dolgu maddesi ile kapatılması

 

İkinci seans:
Laboratuvar koşullarında hazırlanan ve dişin eksik dokusunu anatomik olarak taklit eden porselen onley-inley parçanın ağızda prova edilmesi
(Diş hekimi bu seansta porselen dolgu parçasından memnun ise, diş ile birebir uyumlu olduğu kanaatinde ise porselen dolgu bu senasta yapıştırılarak/dişle bütünleştirelerek tedavi tamamalanabilir.)

 

Üçüncü seans:

Tedavinin sonuçlandırılması

Sıkça Sorulan Sorular

Porselen dolgu çiğneme yüzeyi ve arayüz yüzeyleri mükemmel cilalıdır, bakteri tutulumuna ve leke oluşmasına kolay kolay müsade etmez.

Porselen dolgu laboratuar ortamında, 3 boyutlu sistemlerde tasarlanarak hazırlandığı için dişin eksik konturlarını ve komşu dişlerele olan kontakt noktalarını anatomik açıdan mükemmele yakın taklit ederler, bu bakımdan diş aralarına besin artıklarının birikimi ve bunun yarattığı sıkıntıların önüne geçilmiş olur.

Porselen dolguların çiğneme yüzeyleri dişin anatomik çiğneme hattını birebir taklit edecek şekilde hazırlandığı için, çiğneme ve ögütme fonksiyonları bakımından kompozit dolgulara oranla çok üstündür.

Diş ile birebir ve stressiz ilişki kurdukları için porselen dolgular, dişin zayıf kısımlarında oluşabilecek çatlama ve kırılmaları engeller.

Kompozit dolgulara göre daha dayanıklıdır, kenar sızıntızı yok denecek kadar azdır.

Inley onley dolgu sayesinde dişin kalan sağlam dokuları korunarak tedavi mümkün olur, mevcut sağlıklı dokularda aşındırmaya gerek yoktur.

Hem estetik hem de çok uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürebilecek bir restorasyon sistemidir.

Porselen inley onley estetik dolgu sisteminin en büyük dez avantajı, kompozit estetik dolgulara oranla oldukça maliyetli olmalarıdır, porslen inley onley dolguların hastaya çıkardığı maliyet kompozit estetik dolguların ortalama 3-4 katıdır.

Bunun haricinde tüm kompozit restorasyonlar tek seansta basit bir şekilde bitirilmelerine karşılık, porselen inley onley dolgu lar için genelde böyle bir şeyden söz etmek mümkün değildir, (bazı modern kliniklere kurulan cad-cam sistemli cihazlarla tek seansta sonuç almak mümkün olmakla beraber) genelde laboratuar işlemleri ve buna bağlı olarak, en az iki-üç seans şarttır.

Porselen inley onley estetik dolgu, estetik kompozit dolgulara oranla çok daha hassas bir çalışmayı gerektirir. inley onley dolgularda yeterli hassas çalışma yapılamamışsa ve de her bakımdan birebir uyum sağlanmamışsa posrelen inley onley dolgular da sonuç genelde başarısızdır.

Inley ve onleyler ölçü alınmadan ağız içi tarayıcılarla üç boyutlu görüntüsü çıkarılıp bilgisayar ortamına taşınarak da yapılabilir. Bunun için klinikte cad-cam dediğimiz tarayıcı sistemin kurulu olması gerekir. Cad-cam sistemlerle aynı gün dahi tedavi bitirilebilir.

Tedavinin başında hastanın beklentisi detaylı bir şekilde öğrenilmelidir. Ölçünün detaylı bir şekilde alınması ve hasas bir teknik laboratuvar ile çalışması gereklidir. Tedavinin uzun süreli başarısı için ağız hijyenine özen gösterilmeli ve en az yılda bir kez rutin diş hekimi kontrolüne gelinmelidir.

Estetik porselen dolgu fiyatları yaygın olarak yapılan kompozit diş dolgularına göre daha pahalıdır. Bunun nedenleri kullanılan malzeme ve dişe özel anatomik ve estetik çalışmanın dental laboratuvarca yapılmasının gerekliliğidir. Fiyat değerlendirmesi yaparken kullanılan malzeme, ekipman ve estetik becerinin değerlendirilmesini öneririz. Kararınızı tüm sorularınızın yanıtlayacağı ve sürecin size detaylı bir şekilde anlatılacağı bir muayene sonrasında vermeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Estetik dolgu fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilir yada bilgi formunu doldurabilirsiniz.

Porselen dolgu (inley-onley), tıpkı estetik porselen kaplamalar gibi, dişin eksik kısmının her bakımdan anatomik olarak tamamlanıp, dişe porselenle dolgu yapma işlemidir. Porselen dolgu ; normalin üzerinde madde kaybı olan diş / dişlerin çürük temizliği yapıldıktan sonra, uygun alt yapı maddeleri ile istenilen koşullara getirilmesi (istenilen koşullara getirmek demek o dişten veya dişlerden ölçü alınabilecek uygun ve net hatların oluşturulması demektir), bu dişlerin hassas ölçüsünün alınıp hassas ölçünün laboratuara yollanması, laboratuarda o dişe özel, eksik kısmı anatomik olarak birebir taklit eden porselen parçanın hazırlanması ve bu porselen parçanın klinikte adeziv sistemle dişe adapte edilmesidir.

Adım adım anlatacak olursak, başka bir ifade ile, Diş hekimi bir dişe porselen dolgu (inlay-onlay dolgu) yapacaksa, sırasıyla;

Dişi kuru çürük alanları dahil tüm çürüklerden temizler, içbükey/undercutlı bölgeleri yani ölçü alımını ve de porselen parçanın yapımını engelleyecek hatları kısıtlayan bölgeleri, uygun porselen dolgu maddeleri ile destekleyip düzenler, porselen dolgu yapılacak dişin hassas ölçüsünü alır ve laboratuara gönderir, sonrasında ise, porselen dolgu yapılacak dişi geçici (uygun) bir dolgu maddesi ile kapatır, laboratuara gelen hassas ölçüyü teknisyen, hassas alçı materyali ile döküp hazırlar, hekimin aldığı ölçüye göre hazırlanan modelde, porselen dolgu yapılacak dişin her türlü anatomik formu tamamlanacak şekilde, eksik kısımlar (madde kaybı olan çürük, deforme kısımlar), uygun mum modelajla tamamlanır, bu mum maket kullanılarak, porselen dolgu inley veya onley malzemesi bizzat eksik diş formunu birebir tamamlayacak şekilde laboratuar ortamında elde edilir, elde edilen porselen parçanın mükemmel uyumu için, referans alçı modele göre bu porselen parça üzerinde çeşitli düzeltme işlemleri, bizzat deneyimli diş teknisyeni tarafından yapılır, deneyimli teknisyenin birebir hazırladığı bu inley-onley porselen dolgu parçası hekime yollanır, hazırlanan porselen proçes ağızda prova edilir ve estetik diş hekimi tarafından mükemmel uyum sağlaması yapılır, porselen proçesin uyumluluğu birebir sağlanmışsa, bu porselenden üretilen parça dişe hekim tarafından adeziv sistemle adapte edilir/dişle bütünleştirilir.. ve tedavi bitirilir.

1- Porselen inley onley dolgular ın maddesi preslenmiş porselendir ve bu madde tüm kopmpozit içerikli dolgu maddelerine oranla çok daha dayanıklıdır,

2- Orta ve geç dönemde, kompozitlerde yaşanan aşınma ve deformasyon problemlerinin hiç biri porselen inle onley dolgu larda yoktur,

3- Dişle birebir uyumlu hazırlanmış porselen inley onley dolgu, kompozit dolgular gibi ileri zamanlarda marjinal kenar sızıntısı yapmaz, böyle bir sıkıntı porselen inley onley dolgularda söz konusu değildir…

4 -Porselen inley onley dolgu ların çiğneme yüzeyi ve arayüz yüzeyleri mükemmel cilalıdır, bakteri tutulumuna ve leke oluşmasına kolay kolay müsaade etmez..

5- porselen inley onley dolgu lar laboratuar ortamında hazırlandığı için dişin eksik konturlarını ve komşu dişlerele olan kontakt noktalarını anatomik açıdan mükemmele yakın taklit ederler, bu bakımdan da diş aralarına besin artıklarının birikimi ve bunun yarattığı sıkıntılar kesinlikle söz konusu değildir… yani kişiyi çok daha rahat ettirirler, et ürünleri gibi doğal diş aralarına dahi girip yemek sonrası sıkıntı yaratan durumlar, porselen inley onley dolgu larda söz konusu değildir.

6- porselen inley onley dolgu ların çiğneme yüzeyleri dişin anatomik çiğneme hattını birebir taklit edecek şekilde hazırlandığı için, çiğneme ve ögütme fonksiyonları bakımından kompozit dolgulara oranla çok üstündürler

7- her bakımdan uyumlu porselen inley onley dolgu yapılmış bir dişte, 15-20 yıl sonra dahi herhangi bir dolgu-diş sızıntısı, deformasyon problemi yaşanmamaktadır..

8- porselen inley onley dolgu lar, dişin sağlam kalan zayıf yapılarıyla çok iyi uyum göstererek bu doğal yapıların çok uzun yıllar boyunca sağlıklı devamlılığını sağlarlar..

9- Diş ile birebir ve stressiz ilişki kurdukları için porselen estetik dolgular, dişin zayıf kısımlarında oluşabilecek çatlama ve kırılmaları porselen inley onley dolgu engeller.

Porselen inley onley dolgular genelde;kompozit estetik dolgu restorasyonuyla tedavi edilmiş arka dişlerde, orta ve geç dönemde oluşabilecek sıkıntıların, uzun erimli giderilmesi, dişin kalan sağlam dokularının aşındırılarak kaplama yapılmasını engellemek ve hem estetik hem de çok uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürebilecek bir restorasyon sistemi olduğu için tercih edilirler.

Porselen inley onley dolgular, özellikle kompozit estetik dolgu ile restore ettiğimiz arka dişlerde, orta ve geç dönemde (3-10 yıl arası) yaşanılan bir çok sıkıntının pratikte yaşanmaması güvencesini kendi yapılarında barındırırlar, peki neden?

Diğer Tedaviler