GİZLİLİK POLİTİKASI


Siya Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. A.Ş. (Citydent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği) internet kullanıcıların bilgisi dahilinde internet sitesi kapsamında temin ettiği kullanıcı verilerini toplarken ve kullanırken kullandığı ilke ve yöntemler bu gizlilik politikasında düzenlenmektedir.

Toplanabilecek internet kullanıcısı verileri

Kullanıcıların, internet sitesini kullanımlarına bağlı olarak, kişinin;

  • İletişim bölümlerinde giriş yaptığı taktirde; adı, soyadı, eposta adresi, cep telefonu numarası
  • Belirtilmesi durumunda tedavi ihtiyacı bilgileri
  • İşlem güvenliği ve IP bilgisi
  • Kullanıcının talep ve şikayet bilgileri
  • Kullanıcı internet işlem bilgileri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlar dahilinde kişisel veri kabul edilen bilgiler toplanabilecektir. İnternet kullanıcısı, kendi insiyatifi dahilinde Citydent ile paylaşacağı verilerin işbu gizlilik politikasında tanımlanan doğrultuda, belirtilen amaçlarla kullanımı ve işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi kapsamında, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri dahlinde kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

“Cookie” Kullanım

Citydent tarafından, kullanıcıların internet sitesi kullanımları, ziyaret edilen sayfalar, tıklanan menünler, vb. dahilindeki bilgiler sistem tarafından kaydedilmektedir. "Cookie" isimli bu bilgiler istatistiksel verilerdir. Bu sistem ile internet ziyaretçilerinin kullanım deneyimi daha iyi hale getirilmeye çalışılmaktadır. İnternet tarayıcılarının geneli, “cookie”leri otomatik olarak kabul edecek şekilde tanımlanmıştır. İnternet kullanıcıları diledikleri zaman tarayıcı ayarlarından bu özelliğin yetkilerini ve iznini değiştirebilmektedir.

Citydent, bu kapsamda toplanan, ziyaret edilen sayfalar, sayfada geçirilen ortalama süre, sitede gerçekleştirilen etkinlik vb. bilgileri istatistiksel olarak toplayabilir ve kendi bünyesinde internet çalışmalarında bu bilgileri kullanabilir.

Bilgilerin Kullanım Amacı

Citydent, toplanan istatistiksel ve kişisel verileri, internet sitesinin geliştirilmesi, kullanıcılara talep ettikleri yanıtların verilmesi, şikayet ve önerilerin toplanması, hizmetlerini değerlendirebilme amaçlı analizlerin yapılabilmesi, internette reklam verme stratejilerinin belirlenmesi amaçlı olarak kullanabilir.

Citydent, kullanıcı ile iletişime geçilmesi ve verdiği hizmet kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla elde ettiği bilgileri işleyebilir.

İnternet kullanıcısının ayrıca, özel olarak onay vermesi durumunda toplanan veriler Citydent’in işbirliğinde içinde olduğu kişi ve kurumlar tarafından doğrudan ya da dolaylı  pazarlama yapma hedefiyle işlenebilir, paylaşılabilir. Ancak bunun için kullanıcının özel olarak onayının alınması gerekmektedir.

Bilgi Paylaşımı

Citydent, internet kullanıcılarına ait verileri, diğer özel kuruluşlarla bu özel kuruluşların ticari faaliyetlerinde kullanmaları kapsamında paylaşmamaktadır. Toplanılan istatistiksel ve şahsi verilen gerekli durumlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi dahilinde yine yasal çerçeveler kapsamında ilgili devlet kurumları ile paylaşılabilir. Citydent, farklı amaçlarla kullanıcı bilgilerini toplamaya karar verdiği durumda, kullanıcının onayı alınarak ilgili operasyon yapılacaktır.

İnternet kullanıcısı, yukarıda belirtilen kapsamda konu olan verilerin dünyanın herhangi bir ülkesinde bulunan internet sunucusunda saklanabileceğini, peşinen muvafakat ettiğini kabul eder. Kullanıcılar kişisel verilerin kanuna aykırı kullanımı durumunda yasal yollar üzerinden zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Citydent internet kullanıcısı bu kapsamdaki taleplerini bilgi@citydentistanbul.com eposta adresi üzerinden iletebilir.

Verileri Saklama Süresi

Citydent, internet kullanıcısının sağladığı şahsi bilgileri, verdiği hizmetlerin devamı mahiyetinde gerektiği süre boyunca saklayacaktır.

Değişiklikler

İnternet sitesinde verilen bilgi ve hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, tüm bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Citydent, gizlilik politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin kanunlar kapsamında değiştirebilir.