Citydent İstanbul Şişli diş klininiği olarak teknolojinin sunduğu tüm imkanlarından haberdar olmak ve bunlardan hastalarımızın yararına faydalanmak.

Citydent İstanbul Şişli diş klininiği olarak hastanın yitirdiği fonksiyon, fonetik ve estetiği bütüncül bir yaklaşımla geri kazandıracak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak planlamayı yapmak.

Ulusal ve uluslararası eğitimlere düzenli katılım ile tedavi standartlarımızı geliştirmek. Ülke ve bölgeye yeni yaklaşımlar ve teknolojilerde öncülük etmek.

Citydent İstanbul Şişli diş klininiği olarak Tedavilerin sıcak bir hekim hasta ilişkisi ile daha başarılı olduğunu bildiğimizden hastalarımızla diyaloğumuzu bu sorumluluk ile yürütmek.

Citydent İstanbul Şişli diş klininiği olarak Tedavi bilgilerini, nedenleri, sonuçları ve muhtemel getirileri hastalarımızla eksiksiz ve şeffaf olarak paylaşmak.

Citydent İstanbul Şişli diş klininiği olarak Dental alanda da tüm tedavilerin herkes için erişilebilir/ulaşılabilir/karşılanabilir olması için sorumluluk almak.