İmplant Tedavisi Süreci

CERRAHİ AŞAMA    

İlk muayene sonucunda diş hekimi tarafından ekstra bir önlem alınması belirtilmemişse, ağız hijyeni düzeltilmişse, hasta açısından normalden faklı bir hazırlık yapması gerekmez. Ancak implant cerrahisinin yapılacağı tarihte, hastaların vücut direncinin yerinde olması koşulu istenir, yani hasta başka bir hastalıktan ötürü halsiz düşmüşse implant cerrahisi genelde başka bir tarihe ertelenir, hastanın genel sağlık durumunun düzelmesi beklenir.

Ayrıca ağız hijyeni iyi olmayan, diş etleri iltihaplı, diş yüzeyinde bolca bakteri plağı olan kişilerde implant yapılmadan önce bu sorunların tamamı giderilmeli ve ağız hijyeni düzeltilmelidir.

Vidalı diş yapılacak dişsiz bölgenin tamamen hissizleştirilip implantın cerrahi yöntemle kemiğe yerleştirilmesidir. Hissizleştirme, genelde işlem yapılacak bölgenin uyuşturulmasıyla lokal olarak sağlanır. Ancak bazı durumlarda genel anestezi ile (tamamen uyutarak) cerrahi işlem yapılabilir. Cerrahi aşama açık ya da kapalı cerrahi yöntemleriyle yapılabilir.

Whatsapp hızlı iletişim: Sağ üst yeşil Whatsapp ikonu 

Açık Cerrahi Yöntem

Hekimin implantı uygulayacağı sert doku alanını bizzat görerek cerrahi uygulamayı yapmasıdır. Bu yöntemde yumuşak dokuda kesi yapılır ve bu doku açılarak kemik alanı görülür. İmplant uygulaması bittiğinde açılan bölge dikiş atılarak kapatılır.

Kapalı Cerrahi Yöntem (Flapsiz Yöntem)

Ameliyatsız yöntem olarak da bilinir. Bu yöntemde hastanın dental tomografik görüntüsü ve ağız içi ölçüsünden faydalanarak implant yapılacak bölgeye uygun cerrahi klavuz hazırlanır. Bu klavuz eşliğinde herhangi bir kesi alanı açmadan, diş etini kaldırmadan implant yerleştirilir. Bu yöntemde dikiş atılmaz. Çünkü bisturi ile kesilmiş bir diş eti alanı yoktur.

Immediant İmplant Yöntemi

Birçok vakada diş çekilir çekilmez çıkan diş boşluğuna implant yerleştirilebilir. Kesi atılmaması, flap kaldırılmaması bakımından kapalı cerrahi yönteme benzemektedir. Ancak implant uygulanacak alandaki kemiğin net olarak gözlemlenmesi bakımından da açık cerrahi yönteme benzemektedir. Bu yöntemde genellikle dikiş atılmamaktadır. Süreyi kısaltması için ikinci bir cerrahiye ihtiyaç duyulmaması yüzünden çok avantajlı bir yöntemdir. İmplant cerrahisi bittikten sonra hastanın dişsiz bölgesine uygun geçici bir diş protezi yapılır. Her vakada ve her vidalı diş cerrahi uygulaması sonrasında geçici bir protez yapılamayabilir.

Sinüs Lİfting

Sinüsler burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşluklarıdır. Sesin yankılanması, kafa ağırlığının azaltılması gibi görevleri bulunan hava boşluklarımıza maxiller sinüsler denmektedir. Bu boşluklar aynı burun içindeki mukoza gibi bir zarla çevrelenmiştir. Sinüs mukozası, mukus üreterek solunuma yardımcı olmakta, mikroorganizmalara karşıda filtre görevi görmektedir.

Sinüs boşluklarının üst çenemizde yanağa denk gelen bölümüne maksiler sinüs demekteyiz. Maksiler sinüsün alt tabanı, üst çenemizde arka dişlerimizin kök uçları hizasına denk gelmektedir.

Erken yaşlarda üst çenede arka bölgede diş kayıpları yaşandığında bu bölgeye çiğneme kuvveti gelmediği için kemik erimesi olmakta ve maksiler sinüs tabanı zamanla daha aşağıya inebilmektedir.

Üst çene arka bölgede erken diş kayıplarına bağlı sinüs sarkıklığı belirli bir seviyeyi geçmişse eğer (kemik tepesi ile sinüs boşluğu arasındaki mesafe 6 mm ve daha az ise) bu bölge veya bölgelere doğrudan implant yapma şansımız yoktur.

Sinüs lifting yani sinüs zarını kaldırma işlemi, vidalı diş yerleştireceğimiz kemik alanının 6 mm'den daha az olduğu durumlarda ileri cerrahi bir teknik olarak devreye girer.

Sinüs lifting, implant tedavisi için kemik yüzeyinde sinüs zarına hasar vermeden bir pencere açıp, bu zarı yukarı kaldırmak suretiyle tercih edilen grefti (kemik materyalini) zarın kaldırıldığı boşluğa uygulanması, uygun materyallerle greftin sabitlenerek bu alanın kapatılması işlemidir.

Sinüs lifting işlemi sayesinde sinüs sarkıklığının olduğu bölgeler kaldırılıp, bu bölgeye rahatlıkla implant diş yapabilir. Sinüs lifting ile 1 mm olan bir kemik alanını 10 mm'nin üzerine çıkarabilmekteyiz.

Sinüs lifting cerrahi yöntemi genel olarak kapalı sinüs lifting ve açık sinüs lifting şeklinde ikiye ayrılır;

Kapalı sinüs lifting:

Sinüs bölgesinin altında yer alan kemik yükseliği 5 mm ya da daha kalınsa bu yöntem uygulanır. Sinüs zarı yırtılmadan implant yerleştirilecek soketten küt bir alet aracılığı ile ilgili bölgeye girilerek sinüs kaldırma işlemi yapılır. Sinüs kaldırma işlemi sonrasında yine aynı yerden ilgili bölgeye kemik grefti uygulanır.

Açık sinüs lifting: 

Sinüsün yan duvarı olan kemikte, sinüs boşluğuna uygun kemik penceresi açıldıktan sonra, kemik penceresi kaldırılıp sinüs mambran zarı yırtılmadan hafifçe esnetilerek yukarı doğru kaldırılır. Sinüs zarı yükseltildikten sonra oluşan boşluğa kemik grefti (kemik tozu) yerleştirilir. Yerleştirilen kemik greftleri ortalama 6 ay içerisinde kemiğe dönüşürler. Sinüs zarı çok ince olduğundan yırtılmaması için cerrahi işlem sırasında son derece dikkatli olunmalıdır.

Tedavi Süresince Ağrı ve Acı

Korku nedeniyle yıllarca diş hekimine gitmemiş hastalar bile implant tedavisi sonrası bu korkularını yenebilmektedir. İmplant cerrahisi için lokal anestezi yeterli olmaktadır. Lokal anestezi sonrası hasta hiçbir ağrı hissetmemekte hatta implantın yerleştirildiğini bile anlayamayabilmektedir. Lokal anestezi için kimi kliniklerde kullanılan elektronik iğnelerle anestezi aşamasında hafif iğne acısı bile çoğu durumda hissedilmemektedir. Dolayısıyla psikolojik nedenlerle istenilen genel anesteziye tedavi kapsamında hiçbir gereklilik yoktur. Yine de kendinizi hazır hissetmiyorsanız uygun bir ortamda başka bir hastaya yapılan implant tedavisini izleyerek tüm endişelerinizden kurtulabilirsiniz.

Tedavi sonrasında birkaç gün sürebilecek ağrı ise son derece normaldir. Bu ağrı, hekim tarafından önerilen ağrı kesicilerle önemli ölçüde azalmaktadır. Birçok hasta aynı gün kullanılan ağrı kesiciden sonra yeni ağrı kesiciye gerek duymadıklarını söylemektedir. Ağrının süresi kişiden kişiye ve yapılan cerrahi işlemin kapsamında göre değişmektedir. Açık sinüs kaldırıma ve kemik transferi gibi cerrahi işlemler sonrası bölgesel şişlik ve morluk görülebilmekte ve bu etkiler yaklaşık bir hafta içersinde azalarak ortadan kalkmaktadır. Hekim tarafından uygulanan önlemlerle bu etkiler de minimumda tutulabilmektedir.

İMPLANT TEDAVİSİ PROTEZ AŞAMASI    

Röntgen çekilerek implantların kemikle kaynaşma düzeyi kontrol edilir.

Diş etleri açık cerrahi yöntemle açılarak diş eti şekillendirici yerleştirildiği durumlarda ölçü almak için 4 ila 5 gün beklenebilir.

Ölçüden sonraki seansta abutment ve altyapı provası yapılır. Porselen için ölçü alınır.

Porselen provasında sorun yoksa dişler geçici olarak yapıştırılarak bir süre kullandırılır.

Diş etinin üzerinden küçük delikler açılarak implantların içerisine diş eti şekillendiriciler vidalanır. Bu süreçte İmplant Dedektör kullanımı implantın yerinin tam olarak belirlenmesini kolaylaştırdığı için aynı seansta ölçü alınmasına da izin verir.

Ölçü alındıktan sonra laboratuarda protezlerin altyapısı (metal, zirkonyum, vb.) hazırlanır.

Altyapı provasından sonraki seansta porselen provası yapılır.

Protez ve kaplama kullanımında bir sorun yoksa kalıcı yapıştırma yapılır. Sorun oluşturduğu taktirde gerekli düzeltmeler yapılır.

Teknoloji

İmplant cerrahisinde ileri cerrahi teknikleri kullanabilmek için; cerrahi fizyodispanser, cerrahi piezo cihazı, PRF cihazı, sert ve yumuşak doku lazeri, sert ve yumuşak doku greftleri, ileri cerrahi teknik uygulama el aletleri, dental tomografik görüntüleme sistemleri ve bilgisayarlı cad-cam sistemlerinden faydalanıyoruz.

Başarı faktörleri ve garanti

Başarıda en önemli faktör; implantı ve protezi yapan hekimlerin, asistaların ve teknisyenlerin bilgi, beceri ve deneyimidir. Doğru bir planlama ve prosedürlere uygun bir tedavi süreci ile kolay bir süreç sonucunda yeni dişlerinize kavuşabilirsiniz. Tedavide steril çalışma esastır, implant maksimum hijyen koşullarında yapılmalıdır. Destekleyici teknolojik olanaklardan faydalanılması implant başarısını artıran ve tedavi sürecinizi sizin açınızdan daha konforlu hale getiren faktörlerdendir. İmplant başarısında hastanın rolü de önemlidir. Hastanın ağız hijyenine dikkat etmesi, ilaçlarını düzenli kullanması, hekimin uyarılarına ve önerilerine uyması gereklidir. Aksi takdirde vidalı diş çevresindeki kemik dokusunda enfeksiyon gelişebilir.

İmplantlar için 20 yıl değişim garantisi, protezler için 6 yıl onarım garantisi vermekteyiz. Hasta kaynaklı ağız hijyen sorunlarınlarından, kaza ve darbelerden kaynaklanan problemler garanti kapsamı dışındadır.