Sinus Lifting

 

 

Sinüs lifting (sinüs yükseltme veya sinüs augmentasyonu olarak da bilinir), üst çene arka bölgesinde implant yerleştirmek için yetersiz kemik hacmi olan durumlarda kullanılan cerrahi bir prosedürdür. Bu işlemde, sinüs boşluğu (maxiller sinüs) üzerindeki kemik seviyesi yükseltilir ve bu alanda daha fazla kemik hacmi oluşturulur. Sinüs lifting, implantların daha güvenli ve istikrarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

 

Neden ihtiyaç duyulur? Üst çene arka bölgesinde diş kaybı yaşandığında, kemik kaybı da meydana gelebilir. Bu durumda, implant yerleştirmek için yeterli kemik hacmi olmadığından implant tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleştirilemez. Sinüs lifting, bu kemik yetersizliğini gidermek ve implantlar için uygun bir kemik alanı oluşturmak için kullanılır.

 

Açık Sinüs Lifting (External Sinus Lift): Açık sinüs lifting yönteminde, dışarıdan bir yaklaşımla sinüs boşluğuna erişim sağlanır. Lokal anestezi uygulandıktan sonra diş hekimi, sinüs boşluğuna erişmek için bir cerrahi kesi yapar. Sinüs membranı kaldırılır ve greft materyali (kemik veya sentetik malzeme) sinüs boşluğu altına yerleştirilir. Ardından, greft materyali iyileşme sürecinde entegre olurken sinüs lifting prosedürü tamamlanır. İlerleyen aşamalarda implantlar yerleştirilir.

Kapalı Sinüs Lifting (Internal Sinus Lift): Kapalı sinüs lifting yönteminde ise, implant yerleştirmek için açık cerrahi bir kesi yerine mevcut diş deliğinden veya minimal bir kesiden erişim sağlanır. Lokal anestezi uygulandıktan sonra implantın hemen altına greft materyali eklenir. Bu yöntemde, sinüs membranına doğrudan erişim gerekmez ve iyileşme süreci daha hızlı olabilir. Greft materyali zaman içinde sinüs boşluğu altında kemik oluşturur ve implantlar yerleştirilir.

 

 

 

Sinus Lifting Sorular Yanıtlar

Sinüs lifting, implant yerleştirmek için yetersiz kemik hacmi olan üst çene arka bölgelerinde kemik hacmini artırmak amacıyla kullanılan bir cerrahi işlemdir. Ancak, sinüs lifting işlemi yerine veya sinüs lifting uygulamasının uygun olmadığı durumlarda başka tedavi alternatifleri de düşünülebilir. İşte sinüs liftinge alternatif bazı tedavi seçenekleri:

 1. Kısa İmplantlar: Eğer sinüs lifting işlemi için yeterli kemik yoksa, daha kısa implantlar kullanılabilir. Bu implantlar, daha az kemik gerektirir ve bazı durumlarda sinüs lifting işlemine ihtiyaç duyulmadan implant tedavisi yapılabilir.

 2. All-on-4 veya All-on-6: Bu yöntemlerde az sayıda implant kullanılarak tam bir diş protezi veya restorasyonu desteklenir. Eksik kemik hacmi durumunda implantlar optimal konumlandırılır.

 3. Yatay Genişleme: Eksik kemik hacmi olan bölgelerde yatay genişleme yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde, çene kemiği genişletilerek implant için gerekli kemik hacmi oluşturulur.

 4. Blok Kemik Greftleri: Blok kemik greftleri, kemik hacmini artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Eksik kemik alanlarına, kendi vücudunuzdan veya sentetik materyallerden alınan kemik blokları eklenerek kemik hacmi artırılır.

 5. Orta Yüz Bölgesinde İmplantlar: Üst çene arka bölgesi yerine, orta yüz bölgesindeki daha yoğun kemik yapısı kullanılabilir. Bu bölgede daha az kemik artırma gerekebilir.

 6. Mini İmplantlar: Mini implantlar, daha küçük boyutlu implantlardır ve bazı durumlarda sinüs lifting gerektirmez. Ancak, taşıma kapasiteleri sınırlı olabilir.

 7. Alternatif Lokasyonlar: Eksik kemik hacmi olan bölgelerde, implant yerine daha yoğun kemik yapısı olan farklı bölgelerde implant kullanılabilir.

Hangi tedavi seçeneğinin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için bir diş hekimine veya implant uzmanına danışmanız önemlidir. Tedavi planlaması, bireysel ihtiyaçlarınıza, sağlık durumunuza ve anatomik faktörlere göre yapılmalıdır.

Sinüs lifting işlemi, üst çene arka bölgelerinde implant yerleştirmek için yetersiz kemik hacmi olan durumlarda kullanılır. Ancak, bazı durumlarda sinüs lifting uygulanması önerilmeyebilir. İşte sinüs lifting yapılmaması gereken bazı durumlar:

 1. Yetersiz Sinüs Boşluğu: Sinüs boşluğunun yeterli boyutta olmaması durumunda sinüs lifting işlemi gerçekleştirilemeyebilir.

 2. Sinüs İltihabı veya Enfeksiyonu: Aktif sinüs enfeksiyonu veya kronik sinüs problemleri yaşayan hastalarda sinüs lifting işlemi yapılmaması önerilir.

 3. Kronik Hastalıklar: Şiddetli osteoporoz, diyabet gibi kronik sağlık sorunları olan hastalarda sinüs lifting riskli olabilir.

 4. Sigara Kullanımı: Sigara içen hastalarda doku iyileşmesi zorlaşabilir ve başarı şansı düşebilir. Sigara içen hastalarda sinüs lifting işlemi riskli olabilir.

 5. Alerjiler ve Hassasiyetler: Greft materyali olarak kullanılan kemik veya sentetik materyallere alerjisi veya hassasiyeti olan hastalarda bu materyallerin kullanımı uygun olmayabilir.

 6. Ağır Bir Cerrahi Geçmişi: Hastaların daha önce ağır cerrahi prosedürler geçirmiş olmaları veya ciddi komplikasyonlar yaşamış olmaları sinüs lifting işleminin riskini artırabilir.

 7. Hamilelik: Hamilelik sırasında genel olarak cerrahi işlemler önerilmez. Sinüs lifting işlemi de hamilelik sırasında genellikle ertelenmelidir.

Bu durumlar, sinüs lifting işlemi yapılıp yapılmayacağına karar verirken göz önünde bulundurulmalıdır. Sinüs lifting işlemi yapılması gerekip gerekmeyeceği ve uygun olup olmadığı, bir diş hekimi veya implant uzmanı tarafından hastanın sağlık durumu ve ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir.

Açık sinüs lifting ve kapalı sinüs lifting, implant yerleştirmek için yetersiz kemik hacmi olan üst çene arka bölgelerinde sinüs boşluğu üzerindeki kemik seviyesini yükseltmek amacıyla kullanılan cerrahi yöntemlerdir. Her iki yöntemde de genel olarak benzer adımlar bulunur:

 1. Hasta Değerlendirmesi: İlk olarak, hastanın radyografik görüntüleri incelenir ve implant tedavisi için uygunluğu değerlendirilir. Sinüs yükseltme gerekip gerekmediği belirlenir.

 2. Lokal Anestezi: İşlem öncesi lokal anestezi uygulanır, böylece hastanın herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmesi engellenir.

 3. Cerrahi Kesinin Yapılması: Her iki yöntemde de sinüs boşluğuna erişim sağlanması için cerrahi bir kes yapılır. Açık sinüs lifting'de dışarıdan, kapalı sinüs lifting'de mevcut diş deliğinden veya minimal bir kesiden erişim sağlanabilir.

 4. Sinüs Membranının Kaldırılması: Sinüs boşluğuna erişildiğinde, sinüs membranı dikkatlice kaldırılır. Bu adım, açık sinüs lifting'de ve kapalı sinüs lifting'de de ortaktır.

 5. Greft Materyalinin Eklenmesi: Sinüs boşluğu altına kemik grefti veya kemik yerine geçen materyal eklenir. Bu greft materyali zamanla iyileşirken kemik dokusu oluşturur ve sinüs boşluğu üzerindeki kemik seviyesini yükseltir.

 6. Dikiş Atılması: İşlem tamamlandığında, cerrahi kes dikişlerle kapatılır. Bu dikişler iyileşme süreci boyunca çözünür veya alınması gerekebilir.

 7. İyileşme Süreci ve İmplant Yerleştirme: Greft materyali sinüs boşluğu altında iyileşme süreci boyunca entegre olur. Greft materyali yeterince kemik oluşturduğunda, implantlar yerleştirilir.

Açık sinüs lifting ve kapalı sinüs lifting yöntemleri, her iki yöntemin uygulanabilirliği ve hangi yöntemin daha uygun olduğu, hastanın bireysel durumuna, anatomisine ve tercihlerine göre belirlenmelidir.

Sinüs boşluğunda diş kökü, genellikle "sinüs lifting" veya "sinüs yükseltilmesi" olarak adlandırılan bir dental cerrahi işlem sırasında kullanılan bir terimdir. Bu terim, çene kemiği üst çene bölgesinde (maksilla) bulunan sinüs boşluğu içine implant yerleştirilmesi gerektiğinde kullanılan bir prosedürü ifade eder.

Sinüs boşluğu, üst çenede burun boşluğunun hemen altında yer alan bir boşluktur. Bu bölgede diş kaybı sonucu kemik kaybı meydana gelmişse veya doğal olarak yetersiz kemik yapısı varsa, implant yerleştirme işlemi zorlaşabilir. Bu gibi durumlarda sinüs lifting prosedürü uygulanabilir.

Sinüs lifting veya sinüs yükseltilmesi işlemi sırasında, çene kemiği üzerindeki sinüs boşluğunun altına ek kemik materyali yerleştirilir. Bu işlem, kemik hacmini artırarak implantın daha iyi bir temel bulmasını ve daha sağlam bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Ek kemik materyali genellikle hastanın kendi vücudundan (örneğin çene veya kalça kemiği) alınabileceği gibi, ticari olarak hazırlanan kemik tozu da kullanılabilir.

Sinüs lifting işlemi sırasında, sinüs tabanı yükseltilir ve ek kemik materyali yerleştirilir. Bu işlem, implant tedavisinin başarılı sonuçlarla tamamlanabilmesi için gereken kemik hacmini sağlar. İşlem sonrasında iyileşme süreci gereklidir ve implant yerleştirme işlemi yapılabilir hale gelir.

Sinüs lifting veya sinüs yükseltilmesi, implant tedavisi sırasında yetersiz kemik yapısını telafi etmek amacıyla uygulanan bir cerrahi prosedürdür. Bu işlem, diş implantlarının daha sağlıklı ve dayanıklı bir temel üzerine yerleştirilmesini sağlamak için kullanılır.

Riskleri: Sinüs lifting prosedürünün bazı riskleri şunlar olabilir:

 • Enfeksiyon riski
 • Greft materyalinin kabul edilmemesi veya başarısız olması
 • Sinüs membranının yırtılması
 • Ağrı, şişlik veya rahatsızlık
 • Kemik greftinin düzensiz entegrasyonu
 • İmplant yerleştirme sonrası komplikasyonlar

Sinüs lifting işlemi, deneyimli bir diş hekimi veya implant uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. İyi bir muayene ve tedavi planlaması ile riskler minimize edilebilir.

Sinüs delinmesi, çeşitli nedenlerle sinüs boşluğunun zarının yırtılması veya delinmesi durumunda ortaya çıkar. Bu durumun belirtileri, genellikle sinüs enfeksiyonu veya komplikasyonlarına benzer olabilir. İşte sinüs delinmesi belirtileri:

 1. Yüz Ağrısı ve Basınç: Sinüs delinmesi durumunda yüzde ağrı, baskı veya rahatsızlık hissedebilirsiniz. Özellikle sinüs bölgesinde, göz çevresinde veya alında ağrı hissedebilirsiniz.

 2. Burun Akıntısı: Sinüs delinmesi sonucu sinüs boşluğundaki sıvı veya mukus, burun boşluğuna sızabilir ve burun akıntısına neden olabilir.

 3. Burun Tıkanıklığı: Sinüs delinmesi, burun tıkanıklığına veya nefes alma güçlüğüne neden olabilir. Bu durum, sinüs delinmesi nedeniyle sinüs boşluğunda sıvı birikiminin veya enfeksiyonun oluşmasıyla ilişkilendirilebilir.

 4. Yüksek Ateş: Sinüs delinmesi sonucu enfeksiyon gelişirse, ateş yükselmesi görülebilir.

 5. Yüzde Şişlik veya Hassasiyet: Sinüs delinmesi nedeniyle yüzde şişlik veya hassasiyet oluşabilir. Özellikle göz çevresinde veya alında bu tür belirtiler görülebilir.

 6. Diş Ağrısı: Sinüs delinmesi, üst çene arkasında yer alan dişlerde ağrıya neden olabilir. Bu durum diş ağrısı gibi hissedebilir.

 7. Baş Ağrısı: Sinüs delinmesi sonucu baş ağrısı gelişebilir. Özellikle yüz ve başın üst bölgesinde ağrı hissedebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Sinüs delinmesi gibi durumlar, ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle bir doktora danışarak doğru teşhis ve tedavi almanız gerekmektedir.

Sinüs lifting işlemi, implant yerleştirmek için yetersiz kemik hacmi olan durumlarda kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi, sinüs lifting işleminde de bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. İşte sinüs lifting komplikasyonları, nedenleri, nasıl anlaşılır, ne yapılmalı ve nasıl tedavi edilir konusunda bilgiler:

Komplikasyonlar ve Nedenleri:

 1. Sinüs Membranı Yırtılması: Sinüs membranının yırtılması, greft materyalinin sinüs boşluğuna kaçmasına veya enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir. Yırtılma, cerrahi kesin veya greft materyalinin yerleştirilme sırasında olabilir.

 2. Enfeksiyon: Cerrahi işlem sonrası enfeksiyon gelişebilir. Enfeksiyon riski, dikişlerin enfekte olması, yetersiz hijyen veya cerrahi alanın uygun şekilde temizlenmemesi gibi nedenlerle artabilir.

 3. Greft Materyalinin Kayması veya İntegrasyon Problemi: Greft materyalinin istenilen şekilde entegre olmaması veya kayması, sinüs lifting işleminin başarısız olmasına neden olabilir.

Nasıl Anlaşılır:

 • Aşırı yüz ağrısı, basınç hissi veya rahatsızlık
 • Yüzde şişlik veya hassasiyet
 • Ateş yükselmesi
 • Burun akıntısı veya tıkanıklığı
 • Diş ağrısı veya baş ağrısı
 • Şiddetli ağrı veya kanama
 • İyileşme sürecinde beklenenin üzerinde ağrı veya rahatsızlık

Ne Yapılmalı:

 • Eğer komplikasyon belirtileri yaşıyorsanız, hemen bir sağlık profesyoneli veya diş hekimi ile iletişime geçmelisiniz.
 • Tavsiyelerine ve yönergelerine uyun.
 • Herhangi bir acil durumda, en yakın acil sağlık hizmetine başvurun.

Nasıl Tedavi Edilir:

 • Sinüs membranı yırtıldıysa, doktorunuz bu durumu değerlendirecek ve uygun tedavi yöntemini belirleyecektir. Gerekirse, ek cerrahi müdahale veya ilaçlar kullanılabilir.
 • Enfeksiyon durumunda, doktorunuz muhtemelen antibiyotik veya diğer ilaçlar reçete edecektir.
 • Diğer komplikasyonlar için de doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemlerini takip etmelisiniz.

En iyi sonuçlar için, sinüs lifting işlemi öncesi ve sonrası doktorunuzun tavsiyelerine uyun ve düzenli takip randevularınızı kaçırmayın. İşlemi gerçekleştiren deneyimli bir diş hekimi veya cerrahın yönlendirmelerine dikkat etmek, komplikasyon riskini minimize etmeye yardımcı olabilir.

Diğer İmplant Diş Tedavileri