Citydent'de İmplant Tedavisi

Citydent'de İlk Muayene ve Tedavi Planlama

CİTYDENT'DE İLK MUAYENE 

Citydent’te muayene, tanı ve planlama amaçlı çekilen röntgen ve ağız içi tomografilerden ücret alınmamaktadır.  

 • İlk muayene; teşhis, tedavi planlaması ve tedaviye hazırlık amacı ile yapılır. 

 • Genel sağlık bilgileriniz ile anemneziniz alınır, tedaviyi ilgilendirecek bir husus olup olmadığı araştırılır. Sigara alışkanlığı, gece diş sıkma/gıcırdatma alışkanlığı (bruksizm), diş fırçalama alışkanlığı gibi tedavinizi ilgilendiren konularda bilgi alınır. 

 • Gerekli görüntülemeler (Periapikal ya da panoramik röntgen, gerekirse dental tomografi) alınır.  

 • Dental tomografi, çene ve diş yapınızı 3 boyutlu olarak çekebildiği için operasyon henüz başlamamışken başarı şansını yükseltir, hekim daha net bir görüş kazanır. Dolayısıyla yapılan implant planlaması daha sağlıklı olur. Citydent’te dental tomografi çekimlerinden ücret almamaktadır. 

DİŞ İMPLANTLARI VE TEDAVİ SÜRELERİ

Kabaca, dişlerimizin taç ve kök olmak üzere iki kısımdan oluştuğu söylenebilir. Dental implantlar, kaybedilen dişlerin köklerinin yerine geçecek protezlerdir. Eksik dişin taç kısmı ise implant operasyonunu takiben cerrahınızın tavsiye edeceği iyileşme süresi tamamlandıktan sonra yapılabilir.  

Teknolojik olanaklarla, tamamen dişsiz ağızlara dahi tüm implantlar bir günde uygulanabilmektedir (12-14 vidalı diş). Hastanın konforu açısından kimi durumlarda cerrahi uygulama birkaç seansa bölünebilir. Vakaya göre değişmekle beraber, hazırlık aşamasından sonra 1 dental implantın çene kemiği içerisine yerleştirilmesi yaklaşık olarak 10 dakika alır. 

Standart implant uygulamasında implantların üzerine kalıcı protez dişi yapmak için cerrahi aşamayı müteakip alt çenede 2 ila 3, üst çenede 3 ila 5 ay beklenmesi gerekir. Bu süre implant ile çene kemiği arasında sağlıklı bir kemik dokusu oluşumu ve bu yolla implantın çene kemiğine kaynaşması için zorunludur. Yeterli süre geçtikten sonra protez aşamasında, implantların üzeri açılıp ölçüleri alınır. 2-3 seansta ve yaklaşık 10 iş günü içerisinde implant üstü protezler yapılarak tedavi tamamlanır. 

 • Tüm bu bilgiler ve röntgenlerin yardımı ile diş hekimi tarafından detaylı ağız içi muayeneniz yapılır, diş eksikliği olan bölgenin kemik kalınlığı, uzunluğu ve kemik kalitesi tespit edilir. Yapay dişin yapılacağı bölgenin yumuşak doku ve diş eti durumuna bakılır. 

 • Ağız hijyeni kötü ise mutlaka implant tedavisinden önce gerekli diş eti tedavisi, tartar temizliği yapılmalı, ağız hijyeni uygun duruma getirilmelidir. 

 • İmplant yapılacak bölgenin, her bakımdan incelenmesinden sonra diş hekimi implant tedavisi planını yapar. Bu planlamada implantların nerelere yerleştirileceği, markası, boyu, çapı, yerleştirme açısı belirlenir. Kemik güçlendirme (greft) ve sinüs lifting gibi ilave cerrahi işlemlere ihtiyaç olup olmadığına karar verilir. Ardından sizin beklentileriniz de göz önünde bulundurularak implant üstüne yapılacak olan diş protezinizin planlaması yapılır.  

 • Diş hekimi, tedavinin aşamaları, süresi, riskleri, olası komplikasyonlar ve hastanın dikkat etmesi gerekenler konusunda bilgi verir ve sorularınızı cevaplar.  

 • Planlama ile birlikte tedavi ücreti netleştirilir ve yazıya dökülen planlama hastaya verilir.  

 • Planlama aşamasından sonra hekime tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz. Muayene öncesinde sorularınızı bir yere not etmeniz hatırlamanız açısından faydalı olacaktır. Hiçbir çekinceniz olmadan aklınıza takılan tüm soruları, anlamadığınız noktaları sıkılmadan sorun. Planınızı anlamadan ve ikna olmadan tedavi kararı almayın. 

Her bir eksik dişe karşılık bir implant yerleştirmek gerekli değildir, birden fazla diş kaybı yaşanmış çene bölgelerinde iki vidalı diş arası köprü yapmak mümkündür. Örneğin alt çenesindeki tüm dişlerini kaybetmiş bir kişinin kemik hacmi ve kalitesi de uygun ise, uygulanacak 5 ya da 6 implant üzerine 14 üyeli sabit köprü protez yüklenebilir. Yani biyomekanik bize 5 implantın 14 dişi taşıyabileceğini söyler. 

• Tek diş eksikliği, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarının tümünde vidalı diş uygulanabilir. 

• Tek diş eksikliğinde komşu dişlere dokunulmadan implant üstü sabit kaplama yapılabilir. 

• Birden fazla diş kaybı olan kişilerde yine komşu doğal dişlere dokunulmadan vidalı diş üstü sabit kaplama veya köprü yapılabilir. 

• Bölgesel veya tüm dişsizlik durumlarında birden fazla implant yardımıyla sabit köprü kaplamalar yapılabilir. 

• Tamamen dişsiz olup total protez/damak kullanan kişilerde protezin/damağın tutuculuğu implantlar sayesinde 20 kat artırılarak çiğneme ve konuşma rahatsızlıkları tümden giderilebilir. 

Tek diş eksikliği: Komşu dişleriniz arasında tek bir dişiniz yoksa bu bölgeye yan dişler aşındırılmadan implant uygulanabilir ve üzerine kaplama yapılabilir. Bu sayede yan dişlerinizin aşındırılarak köprü yapılma zorunluluğu ortadan kalkar. İmplantın yapılabilmesi için dişler arası boşlukta yeterli alanın olması gerekir. Boş bölüm kalan dişlerinizin hareketiyle zamanla biraz kapanabilecektir. Dolayısıyla bu kapanma yaşanmadan implant yaptırılması gereklidir. 

Bölgesel dişsizlik: Her diş boşluğuna implant yapılması gibi bir zorunluluk yoktur. Dişlerinizin ve kemik yapınızın durumuna göre yapılacak implant sayısına ve yerlerine karar verilir. Örneğin 4 diş eksikliği olan bir bölgeye 2 implant ve 4 dişten oluşan bir köprü önerilebilir. Hangi bölgeye kaç implant yapılacağına karar verilebilmesi için röntgeninizin incelenmesinin yanında fiziksel muayenenizin de yapılması gereklidir. 

 Tümden dişsizlik: Üst ve/veya alt çenede komple dişsizlik durumunda çene kemiği durumunuz uygunsa 6 implant üzerine 12 ya da 14 dişli köprü önerilebilir. Kemik hacmi ve kalitesi yeterli değilse ve kemik güçlendirmelerle tatmin edici sonuçlar alınamayacaksa daha az implanttan oluşan “All-on-Four” sistemi ya da barlı sistemler alternatif olabilir. 

 Kemik düzeyinin yeterli olmaması: Günümüzde gelişmiş teknoloji ve ileri cerrahi işlemlerle ileri düzeyde kemik erimesi olan hastalara bile implant yapılabilmektedir. Greft ve membran olarak adlandırdığımız biomateryallerle kemik hacmi ve dayanıklılığın arttırılması sağlanmaktadır. Kemikten kaynaklanan engelleri ortadan kaldırmak için blok kemik transferi de başka bir yöntem olabilir.  

 Diş çekimi sonrası hemen implant: Yeni yöntemler diş çekiminin hemen ardından ilgili bölgede yapılacak güçlendirme çalışmaları sonrasında başarıyla implant yerleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak bu işlemin diş çekiminin hemen sonrasında, mümkünse aynı cerrahi işlemin devamı olarak yapılması gereklidir. Aksi durumda 3, 4 ay beklenmesi gerekebilir. 

 İmplantta yaş sınırı: İmplant fiziksel gelişimini tamamlamış tüm bireylere uygulanabilir. Genelde erkekler için 17-18 yaş, kadınlarda 16-17 yaş implantın yapılabilmesi için yeterli yaşlardır. İleri yaşlarda da kişinin sağlık durumunun cerrahi işleme engel olmayacağı tüm durumlarda implant yapılabilir. 

 Hastalıklarda implant tedavisi: Sistematik hastalıkların çoğun implant tedavisine engel değildir. Tedavi için hastalığın kontrol altında olması ve ilgili alan hekiminin onayının alınmasını tavsiye ederiz. Bu konuda, hastalığınıza özel bilgi almak için bize danışabilirsiniz. 

 Sigara içenlerde implant tedavisi: Sigara içen birçok hastaya implant başarıyla uygulanabilmektedir. Ancak içmeyen hastalara göre sigara kullanımı, özellikle ağız diş bakımı da ihmal ediliyorsa implant başarı şansını düşürecektir. Sigara içen hastaların sigarayı bırakamıyorlarsa tüketim sayısını azaltmaları, ağız ve diş bakımına diğer hastalara göre çok daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu konuda risk düzeyiniz ve yapılabilecekler konusunda bize danışabilirsiniz. 

Diş sıkma/bruksizm durumlarında implant tedavisi: İmplant tedavisi, bruksizm dediğimiz gece diş sıkma ya da halk arasındaki adı ile “diş gıcırdatma” alışkanlığı olan kişilere önlemi alınmak koşuluyla rahatlıkla uygulanabilir. 

Gece diş sıkma/gıcırdatma sırasında doğal ya da vidalı dişe yatay kuvvetler gelir (dişi veya vidalı dişi devirmeye yönelik kuvvetler) bu yatay kuvvetler implant için çok zararlıdır ve implantın ömrünü çok kısaltır. 

İmplant tedavisi öncesi hastanın diş sıkma sorununu hekimle paylaşması önemlidir. Ayrıca hekimin kontrol aşamasında bu konuyu atlamaması gerekir. Diş gıcırdatma alışkanlığı olan hastalarda planlama bu durum göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Vidalı diş uygulaması yapılacak bir kişide diş gıcırdatma alışkanlığı var ise mutlaka bu gıcırdatmayı engelleyecek bir aparey yapılmalı, ayrıca çiğneme hattı, implant üstü proteze (kaplamaya) yatay kuvvetlerin gelmesini engelleyecek şekilde dizayn edilmelidir. İmplant tedavisi sonrasında gece plağının hekimin önerdiği şekilde ve düzenli olarak kullanımı son derece önemlidir.  

Diş sıkma sorunu implantların yanı sıra bunların üzerine yapılacak protezi de etkilemektedir. Protez planlamasında ve protez alt yapısı seçiminde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kemoterapi gören hastalar: Kemoterapi veya radyoterapi gören hastalarda vücut direnci çok düşer. Hastanın bu dönemde enfeksiyon kapma riski çok artar. Bu yüzden implant uygulaması, kemoterapi veya radyoterapi gören hastalarda çok sakıncalıdır ve önerilmez. 

Bu hastaların kemoterapi veya radyoterapi tedavi süreçleri bittikten hemen sonra dahi implant uygulaması yapılabilmesi sakıncalıdır. Çünkü kemoterapi veya radyoterapi sonrasında hastanın genel sağlık durumunun normalleşmesi, iyileşmesi için de uzunca bir sürenin (3 ile 6 ay arası) gerekir. Hastanın genel sağlık durumu iyi konuma geldiyse hastanın genel tıp doktoru da vidalı diş cerrahisi için bir sakınca görmüyorsa ancak o zaman implant uygulamasına başlanabilir. 

Düzenli kan sullandırıcı ilaç kullanan hastalar: Bu ilaçları kullanan hastalarda da tedavi yapılabilir. Ancak implant uygulaması nihayetinde cerrahi bir işlemdir ve operasyon sırasında ve sonrasında yoğun kanama olmaması için bu ilaçların kesilmiş olması, kandaki pıhtılaşma faktörünün istenilen değerlere ulaşmış olması şarttır. Diş hekimi düzenli kan sulandırıcı ilaç kullanan bir hastaya implant planlıyorsa, hastanın genel tıp doktoru ile konsültasyon yapması, hasta hakkında gerekli bilgileri alması gerekir. İmplant kalp pili kullanan hastalara da pekala yapılabilir. 

Kalp pili kullanan hastalar: Bu tür hastalara vidalı diş cerrahisi öncesinde enfeksiyon riskini minimuma indirmek için mutlaka uygun antibiyotik başlanması gerekir. Ayrıca hastanın kalp doktoruna diş hekiminin danışması, cerrahi işlem için hastanın özel bir durumunun olup olmadığı sorulması gerekir. 

 • CERRAHİ AŞAMA     

 

 •   İlk muayene sonucunda diş hekimi tarafından ekstra bir önlem alınması belirtilmemişse, ağız hijyeni düzeltilmişse, hasta açısından normalden faklı bir hazırlık yapması gerekmez. Ancak implant cerrahisinin yapılacağı tarihte hastanın vücut direncinin yerinde olması koşulu istenir. Yani hasta başka bir hastalıktan ötürü halsiz düşmüşse implant cerrahisi genelde başka bir tarihe ertelenir. Hastanın genel sağlık durumunun düzelmesi beklenir. 
 • Ayrıca ağız hijyeni iyi olmayan, diş etleri iltihaplı, diş yüzeyinde bolca bakteri plağı olan kişilerde implant yapılmadan önce bu sorunların tamamı giderilmeli ve ağız hijyeni düzeltilmelidir. 

 • Cerrahi aşama, vidalı diş yapılacak dişsiz bölgenin tamamen hissizleştirilip implantın cerrahi yöntemle kemiğe yerleştirilmesidir. Hissizleştirme, genelde işlem yapılacak bölgenin lokal olarak uyuşturulmasıyla sağlanır. Ancak bazı durumlarda genel anestezi ile (tamamen uyutarak) cerrahi işlem yapılabilir. Cerrahi aşama açık ya da kapalı cerrahi yöntemleriyle yapılabilir. 

 

 • İMPLANT TEDAVİSİ PROTEZ AŞAMASI     

 

 • Osseointegrasyon (implantların kemikle kaynaşma durumu) röntgen çekilerek kontrol edilir.  

 • Bu aşamada diş etleri açık cerrahi yöntemle açılarak “diş eti şekillendirici” yerleştirilmesi gerekiyorsa, ölçü almak için bu işlemi takiben 4 ila 5 gün beklemek gerekebilir. Diş etinin üzerinden küçük delikler açılarak implantların içerisine diş eti şekillendiriciler vidalanır. Bu süreçte İmplant detektörü kullanımı implantın yerinin tam olarak belirlenmesini kolaylaştırdığı için aynı seansta ölçü alınmasına da izin verir. 

 • Ölçü alındıktan sonra laboratuvarda protezlerin altyapısı (metal, zirkonyum, vb.) hazırlanır. Sonraki seansta “abutment” ve altyapı provası yapılır. Porselen katman için hazırlık yapılır.  

 • Altyapı provasından sonraki seansta porselen provası yapılır. Gerekli olduğu taktirde düzeltmeler yapılır. Porselen provasında sorun yoksa, vakaya göre dişler geçici olarak yapıştırılarak bir süre kullandırılabilir.  

Açık Cerrahi Yöntem 

Hekimin uygulama sırasında implantın yerleştirileceği sert doku alanını birebir gördüğü ve üstünde çalıştığı cerrahi yaklaşımdır. Bu yöntemde yumuşak dokuda kesi yapılır ve bu doku açılarak kemik alanı görülür. İmplant uygulaması bittiğinde açılan bölge dikiş atılarak kapatılır. 

Kapalı Cerrahi Yöntem (Flapsiz Yöntem) 

Ameliyatsız yöntem olarak da bilinir. Bu yöntemde hastanın dental tomografik görüntüsü ve ağız içi ölçüsünden faydalanarak implant yapılacak bölgeye uygun cerrahi kılavuz hazırlanır. Bu kılavuz eşliğinde herhangi bir kesi alanı açmadan, diş etini kaldırmadan implant yerleştirilir. Bu yöntemde dikiş atılmaz. Çünkü bisturi ile kesilmiş bir diş eti alanı yoktur. 

Immediant İmplant Yöntemi 

Birçok vakada diş çekilir çekilmez çıkan diş boşluğuna implant yerleştirilebilir. Kesi atılmaması, flap kaldırılmaması bakımından kapalı cerrahi yönteme benzemektedir. Ancak implant uygulanacak alandaki kemiğin net olarak gözlemlenmesi bakımından da açık cerrahi yönteme benzemektedir. Bu yöntemde genellikle dikiş atılmamaktadır. Süreyi kısaltması açısından ikinci bir cerrahiye ihtiyaç duyulmaması nedeniyle çok avantajlı bir yöntemdir. İmplant cerrahisi bittikten sonra hastanın dişsiz bölgesine uygun geçici bir diş protezi yapılabilir. Her vakada ve her vidalı diş cerrahi uygulaması sonrasında geçici bir protez yapılamayabilir. 

Sinüs Lifting 

Sinüsler burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşluklarıdır. Sesin yankılanması, kafa ağırlığının azaltılması gibi görevleri bulunan hava boşluklarımıza maxiller sinüsler denmektedir. Maksiler sinüsün alt tabanı, üst çenemizde arka dişlerimizin kök uçları hizasına denk gelmektedir. Bu boşluklar aynı burun içindeki mukoza gibi bir zarla çevrelenmiştir. Sinüs mukozası, mukus üreterek solunuma yardımcı olmakta, mikroorganizmalara karşı da filtre görevi görmektedir. 

Erken yaşlarda üst çenede arka bölgede diş kayıpları yaşandığında bu bölgeye çiğneme kuvveti gelmediği için kemik erimesi olmakta ve maksiler sinüs tabanı zamanla daha aşağıya inebilmektedir. 

Üst çene arka bölgede erken diş kayıplarına bağlı sinüs sarkıklığı belirli bir seviyeyi geçmişse (kemik tepesi ile sinüs boşluğu arasındaki mesafe 6 mm ve daha az ise) bu bölge veya bölgelere doğrudan implant yapma şansımız yoktur. “Sinüs lifting” yani sinüs zarını kaldırma işlemi, bu durumlarda ileri cerrahi bir teknik olarak devreye girer. 

Sinüs lifting, implant tedavisi için kemik yüzeyinde sinüs zarına hasar vermeden bir pencere açıp, bu zarı yukarı kaldırmak suretiyle tercih edilen grefti (kemik materyalini) zarın kaldırıldığı boşluğa uygulanması, uygun materyallerle greftin sabitlenerek bu alanın kapatılması işlemidir. 

Sinüs lifting işlemi sayesinde sinüs sarkıklığının olduğu bölgeler kaldırılıp, bu bölgeye rahatlıkla implant diş yapabilir. Sinüs lifting ile 1 mm olan bir kemik alanını 10 mm'nin üzerine çıkarabilmekteyiz. 

Sinüs lifting cerrahi yöntemi genel olarak kapalı sinüs lifting ve açık sinüs lifting şeklinde ikiye ayrılır; 

Kapalı sinüs lifting: 

Sinüs bölgesinin altında yer alan kemik yüksekliği 5 mm ya da daha kalınsa bu yöntem uygulanır. Sinüs zarı yırtılmadan implant yerleştirilecek soketten küt bir alet aracılığı ile ilgili bölgeye girilerek sinüs kaldırılır. Sinüs kaldırma işlemi sonrasında yine aynı yerden ilgili bölgeye kemik grefti uygulanır. 

Açık sinüs lifting:  

Sinüsün yan duvarı olan kemikte, sinüs boşluğuna uygun kemik penceresi açıldıktan sonra, kemik penceresi kaldırılıp sinüs membran zarı yırtılmadan hafifçe esnetilerek yukarı doğru kaldırılır. Sinüs zarı yükseltildikten sonra oluşan boşluğa kemik grefti (kemik tozu) yerleştirilir. Yerleştirilen kemik greftleri ortalama 6 ay içerisinde kemiğe dönüşürler. Sinüs zarı çok ince olduğundan yırtılmaması için cerrahi işlem sırasında son derece dikkatli olunmalıdır. 

Citydent'de ilk muayene, tanı ve tedavi planı için çekilen röntgen ve ağız içi tomografiler dahil ücretsiz yapılmaktadır. Kliniğimizde takip edilen implant diş süreçleri ve implant tedavisi sonrası dikkat edilmesi gerekenlere yönelik detaylı bilgilere bu sayfanın altındaki linklerden ulaşabilir ya da alanlarında bilgili koordintörlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Planlamaya ilişkin tüm sorularınızı hekiminize mümkün olduğunca detaylı şekilde sormanız, sürece hakim olmanız açısından çok önemlidir. Muayene öncesinde sorularınızı bir yere not etmeniz hatırlamanız açısından faydalı olacaktır. Anlamadığınız noktaları hiçbir çekinceniz olmadan sorun. Planınızı anlamadan ve ikna olmadan tedavi kararı almayın.