İmplant Sonrası Sorunlar

-
-

Başarılı implant uygulamalarında oluşan genel komplikasyonlar ağrı, şişlik, kızarıklık, morarma, sızı gibi belirtilerdir.

Komplikasyonlar genelde kısa sürelidir, çok şiddetli değildir, gerekli önlemlerle (soğuk kompres uygulaması, antibiyotik profilaksisi, antienflamatuar kullanımı, agız gargarası kullanımı vs.) kısa sürede azalıp geçer.

Bazı durumlarda diş hekimi bariz bir hata yapmamasına rağmen, ve de  ilk primer iyileşme olmasına rağmen enfeksiyon oluşabilir ve implant kaybı yaşanabilir. Böyle bir komplikasyon fark edilmeyen bir sterilite probleminden veya hastanın diş hekiminin tavsiyelerine uymaması sonucu gelişebilir.

İmplant uygulamasında diş hekimi bazı kriterlere dikkat etmeyip bariz hata yaparsa çok daha ciddi ve ağır komplikasyonlar oluşabilir. Doğrudan İmplant ın kendisinden kaynaklı ciddi bir komplikasyonu yoktur. İmplant ile ilgili ciddi komplikasyonlar uygulama hataları ile oluşan komplikasyonlardır.

İmplant ile çene kemiğinin kaynaşamaması  genellikle cerrahi işlemi takip eden ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Doğru planlama ve doğru bir tedavinin yanısıra hastanın ağız ve diş sağlığına gösterdiği özen başarılı bir kaynaşma açısından son derece önemlidir. Kemik kalitesi ve kalınlığının yeterli olmadığı vakalarda bu risk biraz daha yüksektir. Hastanın, kaynaşmanın sağlanması için gerekli dönemde hekim tarafından berlitilen diyete harfiyen uyması gereklidir. Özellikle estetik amaçlı geçici protez yapılan durumlarda bu protezin normal dişler gibi kullanılmaması gereklidir. İmplantların üzerine normal düzeyde gelecek kuvvetler bile implant bölgesine dolayısıyla kaynaşma sürecine zarar verebilir. 

Doğru teşhis, doğru planlama, doğru implant, doğru yöntem kullanılması durumunda böyle bir olasılık düşüktür.

Kaynaşmanın olup olmadığı (osseointegrasyon) çekilecek panoromik röntgen sonrası anlaşılabilir. Bu durumda implant yerinden rahatlıkla çıkarılıp kemiğin durumuna bakılır. Eğer kemik yüzeyinde büyük bir defekt yoksa uygun kemik materyalleri ile hemen aynı seans yeni bir implant yerleştirilebilir. Ekren yükleme için belli başlı markalar özel implantlar geliştirmiştir. Fakat vakaların çoğunda kemik defekti gözlemlenir ve bu defektin giderilmesi doğrultusunda tedavi yapıllır. Yeni bir implantın aynı bölgeye yerleştirilebilmesi için kemik yüzeyi iyileşinceye kadar beklenmesi gereklidir. Çok sayıda implantın yapıldığı ve bu implantlardan bir ya da bir kaçının kemikle kaynaşmasını olmadığı durumlarda eğer immediate yükleme için müsait koşullar varsa yeni implanlar yerleştirilir. Bu sayede hastanın protez aşaması için bir süre daha beklemesi zorunluluğu ortadan kalkmış olur.

İmplant kırılması olasılığı çok çok düşüktür, çünkü implant titanyumdan yapılmış çok dayanıklı ve rijit maddelerdir. Titanyum doğada bulunan en sağlam ve dayanıklı maddelerden biridir. Nadiren de olsa ilerleyen yıllarda, vidalı diş ile abutmenti (protez yapılmasını sağlayan, implant üstüne vidayla kenetlenen aşındırılmış diş formundaki madde) birleştiren vidada kırılmalar gözlemlenmiştir. Ancak bu tür kırılmalar vidalı diş ve protez prosedürüne yeterince uyulmamasından ötürüdür. Bu tür durumlarda tedavi bölgesinde bir sorun yoksa abutment değiştirilerek sorun kolayca çözülebilir.

 

İmplant tedavisinden kısa bir süre sonra hastaların bir bölümü dişim kırıldı şeklinde kliniğe başvurmaktadır. Bu durumda büyük çoğunlukla karşılaşılan implantın kırılması değil diş eti şekillendiricisinin çıkması ya da yerinden oynamasıdır. Tedavi sonrasında protez tedavisine hazırlık olarak diş eti şekillendiricileri takılabilmektedir. Bu şekillendiricilerin çıkması, oynamasının implantın ve dolayısıyla hastanın sağlığı açısından herhangi bir riski bulunmamaktadır.

İmplant üstüne yapılan protezler genel olarak metal altyapılı ya da zirkonyum altyapılı olmaktadır. Sorunlu tedavi, hasta kaynaklı ya da malzeme kaynaklı metal altyapı ya da zirkonyum altyapının çatlaması ya da kırılması implant kırılması anlamına gelmemektedir. Bu alt yapı ile vidalı diş arası bağlayıcı olan abutment bulunmakta ve alt yapının yenilenmesi implanttan bağımsız bir şekilde yapılmaktadır. Metal ya da zirkonyum alt yapı üzerine yapılan porselen dişlerin  çatlaması ya da kırılması yine implant kırılması ile karıştırılmamalıdır. Porselenin tamiri ya da porselen ile altyapının yeniden yapımı ile bu sorun çözülecektir.

Doğru planlama ve doğru tedavi ile kaliteli implant ve malzemeler kullanıldığı taktirde vidalı diş tedavisi günümüzde ağız ve diş sağlığı açısından en uygun alternatiflerden birini oluşturmakdır.

Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. İmplant ile çene kemiği arasında doğrudan bir birleşme söz konusudur. Arada hareketliliği sağlayacak başka bir katman, doku vs. yoktur. Kemikle sağlıklı bir şekilde birleşmiş olan implantın sallanması olası değildir.

İmplantım sallanıyor şikayetiyle zaman zaman bizim de kliniğimize gelen hastalarımız olmaktadır. Fakat gerekli muayene sonucunda sallananın implant olmadığı, implantın üstündeki simante edilmiş/yapıştırılmış  kaplamanın simantasyonun/yapışkanının çıkmasına bağlı olduğu; ya da implant üst yapısını oluşturan ve implanta vidayla sabitlenen abutment dediğimiz parçanın vidasının gevşemesine bağlı bir sallanma olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür bir sallanmanın çözümü anında giderilmekte, kaplama yeniden simante edilmekte veya vida uygun tork değerleriyle yeniden sıkılarak sorun kısa sürede giderilmektedir.

Sağlıklı bir implant çiğneme sırasında kesinlikle ağrı hissi oluşturmaz, implantın olduğu yerde çiğneme sırasında ağrı hissediliyorsa, bu alanda doku bütünlüğü  bozulmuş demektir. Yani vidalı dişin içinde bulunduğu kemik yüzeyinde veya diş eti dokusunda bir enfeksiyon/iltihaplanma varlığı söz konusudur.

Nadiren de olsa protezi iyi dizayn edilmemiş inplantlar da çiğneme sırasında ağrı hissi oluşturabilirler, bu durum protezin yeniden düzenlenmesiyle giderilir.

İmplantlar diş etini rahatsız etmezler, vidalı dişler yüzde yüz biyolojik uyumludurlar diş eti üzerinde herhangi bir ters etkileri yoktur. İmplant bölgesinde görülen diş eti rahatsızlıklarının sebebi başkadır, (implant ve vidalı diş üstü protez-diş eti uyumunun implant prosedürüne uygun yapılmaması, yeterli ağız bakımının olmaması en temel iki sebeptir)

 • İmplant dudak bölgesinde doğrudan uyuşmaya sebebiyet vermez. Eğer dudakta geçmeyen bir uyuşma varsa, buna parastezi diyoruz. Bu durum implant kaynaklı olmaktan ziyade hekim hatasına bağlı olarak meydana gelir.

  Üst çenede implant yerleştirilecek alana yakın/komşu, bölgesel bir sinir hattı bulunmadığı için dudakta geçmeyen bir uyuşukluk olması ihtimal dahilinde değildir.

  Alt çenede ise çene gerisinden başlayarak küçük azı bölgesine uzanan bir sinir kanalı vardır. Eğer implant yuvası açılırken bu sinir kanalı tahrip edilirse ve implant bu sinire baskı yapacak şekilde yerleştirilirse, sinir hattında bir iletim bozukluğu oluşur ve dudakta geçmeyen uyuşma hali oluşabilir.

  Bu durum çok nadiren karşılaştığımız bir komplkasyon olup, genelde hekim hatasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Uzun süreli parestezi alt çenede implant komplikasyonlarının en ağır olanlarının başında gelmektedir. Bu durumda hasta vakit kaybetmeden hekimine görünmeli ve implant mutlaka çıkarılmalıdır.

  Dudakta geçmeyen uyuşuklukların tamamı ana sinir kanalına bağlı olmayabilir, bazen bu durum daha ince yan dallar vasıtasıyla da olabilir ve diş hekiminin hatası söz konusu değildir. Yan dallara bağlı bir uyuşukluk söz konusu ise, bu yarı uyuşukluk hali B vitamini desteği ile 2-6 ay arasında azalarak geçer.

  Alt çene arka bölgeye implant yerleştirilirken diş hekimi çok dikkatli olmalı, çok iyi röntgen analizi yapmalı ve yerleştireceği implantların boylarını planlarken bu sinir kanalına en fazla 1,5 mm. yaklaşacak şekilde planlamasını yapmalıdır.

İmplant yapılan bölgede siyah diş eti görünümü, dişetine  yansıyan metalin rengi nedeniyledir. Genelde dişetinin yeterli olmadığı ve implantın boyun bölgesinin kemik dışında kaldığı vakalarda siyah renk yansıması olmaktadır. Arka diş bölgeleri güldüğümüzde görünmediği için çohk fazla sıkıntı teşkil etmez. Ancak estetik alanı ilgilendiren ön gölgelerde siyah bir renk yansımasının olması, istenmeyen bir durumdur ve estetiği tamamen bozar.

Uzman diş hekimi, estetik alanı ilgilendiren ön bölgeye implant uygulaması yaparken kırmızı-beyaz uyumunu bozmadan, implant-dişeti çıkış profilini mükemmel ayarlayarak yapmalıdır ki siyah renk yansıması ve papil kaybı(diş etinin dantelsi yapısının bozularak düzleşmesi) yaşanmasın. Ön bölgesine implant yaptıran bir kişide implant sağlıklı yerleştirilmiş olsa dahi,eğer dişetinde siyahlık görünüyorsa veya diş etleri civarında papil kaybına bağlı olarak siyah üçgen boşluklar görünüyorsa, sonuç başarısız demektir. Çünkü asimetrik ,siyah ve kötü bir görünüm söz konusudur. Böyle bir sonulca karşılaşan hasta fazlasıyla mutsuz olmakta ve implant yaptırdıgına pişman olmaktadır.

Ön bölge implant uygulamaları çok hassas çalışılması gereken estetik diş hekimliğinin tüm kriterlerini birebir tatbik edilmesi gereken bir uygulamadır.

İmplantın kendi maddesinden kaynaklı koku kesinlikle söz konusu değildir. İmplantlar biyolojik uyumlu ve oksitlenmesi olmayan maddelerdir. Bu yüzden koku yapmazlar.

İmplant bölgesinde hastalar koku hissediyorlarsa bunun başka sebepleri vardır. İmplant çevresindeki dişeti uyumu iyi yapılamamıştır ve besin birikimi oluyordur, implantın üstündeki protez birebir uyumlu yapılamamıştır veya implant protezin simantasyonu sırasında taşan siman artıkları iyi temizlenememiştir. Yani her koşulda koku olması için ağız içi bakterilerinin o bölgeye tutunmasını sağlayan/kolaylaştıran bir etken vardır. Böyle bir koku tespiti durumunda hastanın protezi yapan hekimden randevu alması ve proteze ilişkin bir sorun olup olmadığının tespiti gereklidir.

Bakteri tutulumunu sağlayan bir etken yoksa koku problemi implantlarda olmaz. Böyle bir etken olmamasına rağmen kişi genel olarak implant temizliğini yapmıyorsa, düzenli fırçalama ve diş ipi ile temizleme maddelerini kullanmıyorsa bir zaman sonra koku oluşabilir. Bu tür kokular da genelde sadece implant bölgesinde değil yaygın olarak ağızın hemen her bölgesinde hissedilir. Ağız ve diş bakımınızı nasıl yapmanız gerektiğine yönelik tedavi sonrası bölümümüzden ağız ve diş bakımı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İmplantlarda metal yorgunluğu ve iyonize olma durumu söz konusu değildir. Bu yüzden ağızda metalik bir tat oluşturmazlar.

Eğer ağzınızdaki doğal dişlerinizde fazlasıyla tartar oluşuyorsa pekala implant bölgesinde protez çevresinde istenmeyen tartarlar oluşabilir. Düzenli diş taşı temizliği yapılırken vidalı diş üstü protezin etrafında oluşan tartar da diş hekiminiz tarafından rahatlıkla temizlenir.

İmplant başarısı için garanti verilebilir mi?

İnsan sağlığına ilişkin tıbbın hiçbir alanında yüzde yüz garantiden söz edilemez. İnsan organizması oldukça kompleks ve bir çok faktörden etkilenen bir mekanizmadadır. Dolayısıyla ağız ve diş sağlığında cerrahi tedavileri bir yana bırakalım çok basit bir dolgu tedavisi için dahi 100% garanti verilemez.

İmplant tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör doğru planlama ve doğru tedavidir. İkinci en önemli faktör ise hastanın ağız ve diş sağlığına gereken özeni göstermesi, ağız ve diş bakımını düzenli ve önerilen şekilde yapmasıdır. Üçüncü önemli faktör ise tedavi için kaliteli malzeme ve aletlerin gerekli hijyen ortamında kullanımıdır. Bu üç faktör bir araya geldiğinde implantın başarı oranı artmakta ve hasta çok uzun yıllar sorunsuz bir şekilde ek bir tedaviye gerek olmadan hayatını konforlu bir şekilde sürdürebilmektedir.

Yukarıda belirtilen üç faktör yerine getirildiğinde dahi başka etmenlerden dolayı tedavinin başarılı sonuçları kısa, orta ya da uzun vadede ortadan kalkabilir. Kişinin vücudundaki önemli bir rahatsızlığın ağız, çene ve diş eti sağlığına olumsuz etkisi implant bölgesini de kapsayan sorunları beraberinde getirebilir. Ki bu sorunlar hiç bir implantın bulunmadığı tümden sağlıklı bir ağız için de benzer riskleri yaratacaktır.

 

İmplant başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

Şunu belirtmekte de fayda var; teşhisi ve tedavisi çok iyi hesaplanmış, uygulaması başarıyla sağlanmış, hastaya gerekli uyarıları yapılmış, sonrasında da bu uyarılar doğrultusunda düzenli bakımı/temizliği yapılmış  bireylerde vidalı diş tedavisi çok uzun yıllar boyunca(araştırmalara göre bu süre 20-40 yıl arasıdır) sağlıklı bir şekilde vazifesini görmektedir. Dolayısıyla implant firmalarının bir bölümü implatlarını belirli süreler için garanti vermektedir. Ancak bu garantiler sınırsız garantiler olmayıp belirli koşullar dahilinde geçerli olan garantilerdir. Hastanın implant markası seçiminde bunları da göz önünde bulundurması faydalı olabilir. Ayrıca uzun vadeli garantiler implantın ücretsiz değişimini sağlasada implant için gerekli cerrahi işlemler ve kullanılacak diğer malzemeler garanti kapsamı dışında olmaktadır.

İmplantın kemikle kaynaşmaması ve cerrahi kaynaklı sorunların büyük bir bölümü cerrahi tedavi sonrası bir kaç ay içinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu alanda garantiler orta ve uzun vadeli garantilerden daha kapsamlıdır. Hasta bu tür bilgileri detaylı olarak planlama aşamasında hekiminden öğrenebilir ve tedavi kararı öncesinde bu bilgileri de değerlendirebilir.

İmplant üstü protezlerin garantisi implanttan farlı olarak değerlendirilmektedir. İmplant üstü protezlerde yaşanan sorunun tipine göre kısa ve orta vadeli garantiler verilebilmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi için bize danışabilirsiniz.

Bu konuda saptanmış tek bir prosedür yoktur. İlaç kullanımı  vakaya göre farklılık gösterir. Hastanın yaşı, kilosu, genel sağlık durumu, ilaç alerjisinin olup olmadığı, mide problemleri yaşayıp yaşamadığı gibi faktörler kullanılacak ilacın türünü ve dozajını doğrudan etkiler. Ayrıca basit bir implant cerrahisi ile ileri cerrahi teknikler gerektiren daha karmaşık bir implant cerrahisi uygulaması arasında da ilaç prosedürü bakımından oldukça farklılıklar vardır.

İmplant cerrahisi ile beraber diş hekiminin hastasına reçete ettiği ilaçlar çoğunlukla implant uygulanan bölgedeki dokuların ilk bir haftalık iyileşme döneminde enfeksiyon oluşumunu engellemek amacıyladır. Bu da genelde ağız yoluyla kullanılacak uygun bir antibiyotik tablet ve yine ağız yoluyla kullanılacak uygun bir antienflamatuar tablettir. Bunlara ilaveten antibakteriyel ağız gargarası hastaya reçete edilir. Ağrının azalması ya da geçmesi ile (sadece ağrı kesme için verilebilecek ilaçlar hariç) ilaçların bırakılmaması, ilaçların hekimin belirttiği şekilde kullanılması gereklidir. Hekimin belirttiği yan etkiler harcinde bir durum oluştuğu taktirde acil bir şekilde hekime danışılmalıdır. 

Vidalı diş tedavisinde ilaç tercihi yapılırken diş hekimi, her bakımdan hastasını değerlendirip karar verir. Diş hekimi aynı zamanda implant tedavisi sonrası ilaç kullanımı ile ilgili her türlü detayı hastasına anlatmalı ve yan etkileri konusunda uyarmalıdır. Hasta kullandığı diğer ilaçlar konusunda hekimi bilgilendirmeli, hekim ilaç yazımında bu durumu da göz önünde bulundurmalıdır. 

Citydent İstanbul Tedavi Bilgisi ve Tedavi Ücreti Danışma

Danışın